Internasjonalt seminar:
FARLIG Å VÆRE KVINNE?
Volden øker, men kan være risikabel å bekjempe.

Den 25. november markeres den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner over hele verden. Både historisk og i vår tid er vold mot kvinner et vedvarende problem.

Siste oppdatering 20. nov 2023, kl. 9:21

Publisert 20. nov 2023
Til tross for økt oppmerksomhet og tiltak viser en ny rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) at flere kvinner enn før oppgir å ha blitt voldtatt, utsatt for partnervold og annen alvorlig fysisk vold i Norge. Om vi snur blikket til Latin-Amerika er situasjonen den samme, og verre. Fenomenet Femicide brer om seg og betyr drap på kvinner fordi de er kvinner.

Samtidig vokser kvinnebevegelsen flere steder i verden, slik som i Chile, der kollektivet Las tesis både tonesatte og koreograferte den systematiske volden mot kvinner i 2019. Vi ser også hvordan urfolk, fra Sápmi til Mapuchene i Chile, knytter vold mot deres territorier sammen med vold mot dem som folk.Hvordan kan vi se vold mot kvinner i et historisk perspektiv? Er det mulig å se kjønnsbasert vold og vold mot urfolk i sammenheng?Hvilke farer oppstår når kvinner organiserer seg for å svare på vold?
DELTAKERELiv Helene Willumsen,
historiker og litteraturviter. Kommer snart med essaysamlingen «Steilneset minnested og kvinnedrap».

Eva Marie Fjellheim,
stipendiat ved Senter for Samiske studier(Sesam). Mottok nylig Emma Goldman-prisen for sin forskning knyttet til maktforhold mellom urfolk og myndigheter når vindkraft bygges ut i samiske kjerneområder.

Millaray Irribarra,
chilener bosatt i Tromsø og medlem av Latin-Amerikagruppene i Norge. Hun er spesielt opptatt av feministisk kamp og Mapuchenes kamp i Chile.

MODERATOR

Ingrid Fadnes,
journalist og medlem av Latin-Amerika-gruppene.

Dato

-
Sted
Hovedbiblioteket, plan 2