Mangfold i norsk akademia: om internasjonalisering, representasjon og rasisme

Velkommen til foredrag og diskusjon med Ronald Mayora Synnes om situasjonen til etniske minoriteter i norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

Siste oppdatering 14. sep 2023, kl. 19:20

Publisert 14. sep 2023

Spørsmål som danner grunnlaget for foredraget er: Hva består det etniske mangfoldet i norsk akademia av? I hvilken grad er etniske minoritetsgrupper representert i norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner, og hvilken posisjon har disse forskerne i norsk akademia? Og hvilke barrierer opplever etniske minoriteter i sektoren?

Ronald Mayora Synnes er sosiolog, og førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid ved Universitetet i Agder. Han er medlem i Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen), medlem av fagrådet Kilden kjønnsforskning (Norges forskningsråd) og styremedlem ved Universitetet i Agder.

Seminaret organiseres av Initiativet Kunsten å være antirasist og OMOD - Organisasjonen mot offentlig diskriminering.

Dato

-
Sted
Hovedbiblioteket, plan 2