URFOLKSKVINNER PÅ KANTEN AV STUPET: hvordan påvirker klimaendringene urfolkssamfunn?

NB! Musikeren Niko Valkeapää åpner kvelden med et kunstnerisk innslag.

Siste oppdatering 23. jan 2023, kl. 12:24

Publisert 16. jan 2023
- Legg til i kalender2023-01-26 18:00:002023-01-26 20:00:00Title NB! Musikeren Niko Valkeapää åpner kvelden med et kunstnerisk innslag. Hovedbiblioteket, plan 2Tromsø kommune postmottak@tromso.kommune.noEurope/Oslopublic

Klimaendringer er et globalt fenomen som vil påvirke alle mennesker, men konsekvensene rammer ulikt. Rapportene fra FNs klimapanel viser at konsekvensene av klimaendringer rammer urfolk og kvinner spesielt hardt. Urfolks livsvilkår er ofte nært knyttet til naturen, samtidig som urfolks landrettigheter ikke alltid anerkjennes eller respekteres. Når urfolks livsgrunnlag trues, og konfliktnivået øker, kan kvinner være spesielt sårbare. Dette gjelder globalt, men også i Arktis.

Her i det arktiske området, der samer bor, endrer klimaet seg raskere enn i andre deler av verden. Naturbaserte næringer som reindrift er et bærende element i samisk kultur, og rammes både av klimaendringer og av avvergende tiltak som vindkraft og mineralutvinning.

• Hvilke direkte og indirekte konsekvenser har klimaendringene for urfolkskvinner i samiske områder og i andre deler av verden?

• Hvordan påvirkes lokalsamfunn, familier og enkeltmennesker av økt konfliktnivå og usikkerhet?

• Står samisk kultur i fare for å dø ut som følge av klimaendringer og avbøtende naturinngrep?

Deltakere:

I PANELET:
Allison Wedwaldt
rådgiver i FOKUS snakker om klima og kvinner

Sara Katrine Aleksandersen
reindriftsutøver på Kvaløya og sametingsrepresentant

Representant fra Kultur- og likestillingsdepartementet (TBC)

Moderator:
Aili Keskitalo
Amnesty International Norge

Seminaret er et samarbeid mellom FOKUS – Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål og Amnesty og er finansiert av Kultur- og Likestillingsdepartementet.

Dato

-
Sted
Hovedbiblioteket, plan 2