Foredrag ved Ingjerd Tjelle

Ingjerd Tjelle holder foredrag om den unike historien til skoleinternatene i Finnmark basert på hennes egen bok Internatliv (2022)

Siste oppdatering 02. feb 2023, kl. 16:54

Publisert 02. feb 2023

Lengst nord i Norge finnes det historier om barndom og skolegang som er helt annerledes enn i resten av landet. Historier om skolebarn som ble atskilt fra hjem og foreldre, og som ble nektet å snakke språket sitt. Det handler om tap og skam, men også om et skoletilbud i rask forbedring.   Ingen andre steder i Europa ble det over en så kort periode bygget så mange skoleinternater som i Finnmark. Noen av årsakene var ønsket om å fornorske de samiske, kvenske og finske barna i Finnmark, å bygge nasjonen Norge, og å markere norsk suverenitet i grenseområdene mot Finland og Russland. 

Journalist, forfatter og formidler Ingjerd Tjelle har gjort et grundig og omfattende arbeid med å dokumentere ulike sider ved denne viktige delen av Finnmark historie. Boka gir et bredt bilde av livet på internatskolene og om bakgrunnen for hvorfor internatene ble bygd. 

Dato

Sted
Hovedbiblioteket, plan 2