Advokatvakta

På dager med advokatvakt kan interesserte registrere seg ved skranken på hovedbiblioteket etter kl. 16.15.

Siste oppdatering 27. feb 2023, kl. 14:45

Publisert 27. feb 2023

Da vil du få tildelt tid for møte med en advokat. I enerom vil man få konsultasjon fra en advokat i inntil 30 minutter. Advokaten skal kun gi muntlige råd samt søke å avklare om det er grunnlag for å gå videre med saken.

Bare advokater med medlemskap i Den Norske Advokatforeningen kan delta i Advokatvakta.

Dato

Sted
Hovedbiblioteket