Advokatvakta

På dager med advokatvakt kan interesserte registrere seg ved skranken på hovedbiblioteket etter
kl. 16.15.

Siste oppdatering 25. jan 2022, kl. 10:37

Publisert 25. jan 2022

Da vil du få tildelt tid for møte med en advokat. I enerom vil man få konsultasjon fra en advokat i inntil 30 minutter. Advokaten skal kun gi muntlige råd samt søke å avklare om det er grunnlag for å gå videre med saken.

Bare advokater med medlemskap i Den Norske Advokatforeningen kan delta i Advokatvakta.

Datoer:
27. januar
10. februar
24. februar
10. mars
24. mars
7. april
21. april
5. mai
19. mai
2. juni
16. juni

Arrangør: Den Norske Advokatforeningen og Tromsø bibliotek

Dato

Sted
Tromsø bibliotek