Strandgata

Velg en markert bygning på kartet for å lese mer om denne adressen, eller bruk lenkene nedenfor.

Strandgata oppsto, i likhet med Sjøgata, som et resultat av innbyggernes behov og geografien på Tromsøya. Mens resten av sentrumsgatene følger et rettvinklet mønster av kvartaler så følger disse gatene sjøkantens buede form. All kontakt med omverdenen måtte skje med båt, det førte til en rask og organisk utbygging langs strandsonen, uavhengig av de vedtatte byplaner.

Strandgata/Sjøgata var lenge byens viktigste handelsgater, med et yrende folkeliv knyttet til havna.