Storgata fra Strandskillet til Stortorget

Velg en markert bygning på kartet for å lese mer om denne adressen, eller bruk lenkene nedenfor.

De første husene i Storgata ble reist i området rundt domkirken fra cirka år 1800. På et kart fra 1813 finner vi 6 eiendommer på oversiden av gata, mellom dagens Grand og Stortorget. På nedsiden var det hus der Storgata 53–55 ligger og et uthus der sparebanken nå har tilhold. Fra dagens Tempohjørne til Ark bokhandel var det bare bakgårder til de store handelshusene i Sjøgata; P. Hanssen & Co, Killengreen & Søn, Dreyer & Søn og Joh. Hansen & Co. De hadde uthus, staller og hageflekker opp mot Storgata og front mot den viktigste gata: Sjøgata. – Slik var det helt fram til 1900-tallet. Da gikk de fleste handelshusene over ende og eiendommene ble solgt. Murhusene i Storgata 73–75 og 81 (borte nå), og Storgata 93a og b, er alle fra årene rundt 1910. – På oversiden av gata ble det fart i husbyggingen på 1820-tallet. Napoleonskrigene var slutt, byen vokste og optimismen med den.  Før 1830 var det meste utbygd og vi ville kjenne igjen mange av husene i dagens Tromsø.