Storgata fra Stortorget til Nordre Tollbodgate

Velg en markert bygning på kartet for å lese mer om denne adressen, eller bruk lenkene nedenfor.

Storgata fra Wi-To til Bispegata
To av byens eldste hus ligger i denne delen av Storgata: kjøpmann Peder Figenschous Storgata 84 og konsul Skanckes Storgata 102, begge bygd omkring år 1800. På oversiden av gata ble tomtene stort sett bebygd på 1820- og 1830-tallet. På nedsiden var det nesten ingen hus fra dagens Tempohjørne til Ark bokhandel. Dette var bakgårdene til de store handelshusene i Sjøgata; P. Hanssen & Co, Killengreen & Søn, Dreyer & Søn og Joh. Hansen & Co. De hadde uthus, staller og hageflekker opp mot Storgata og front mot den viktigste gata: Sjøgata. – Slik var det helt fram til 1900-tallet. Da gikk de fleste handelshusene over ende og eiendommene ble solgt. Murhusene i Storgata 73–75 og 81 (borte nå), og Storgata 93a og b, er alle fra årene rundt 1910.

Storgata fra Bispegata til Bukta
Denne delen av Storgata het Bakkegaden helt til slutten av 1800-tallet. Overraskende nok ble mange av husene her bygd så tidlig som på 1830/40-tallet. Bortsett fra en rekke fra Storgata 107 til 115 er de aller fleste av de gamle husene revet i dag. Storgata 112, som blir restaurert i 2014, ble ikke bygd før på 1860-tallet i sin nåværende form. Dette var et boligstrøk for håndverkere og fiskere og noen av de gamle gårdene huset mange familier. Gamle bilder viser at området nord i Storgata var et mye vakrere område i gamle dager enn i dag.