Storgata fra Mack til Strandskillet

Velg en markert bygning på kartet for å lese mer om denne adressen, eller bruk lenkene nedenfor.

Den sørligste delen av Storgata ble ikke en del av Tromsø før i 1842, nesten femti år etter at byen ble grunnlagt. Bygrensa gikk ved skillet mot Stranda, Strandskillet. Det var den ukontrollerte byggevirksomheten på Nerstranda som gjorde byutvidelsen nødvendig; man var livredd for brann.

Lenge var Strandgata en mye viktigere gate enn Storgata i sørbyen. Alle husene på nedsiden av Storgata, helt opp til nummer 29, hadde fasade mot sjøen og bakgård mot Storgata. Storgata var bare en forlengelse av Strandgata, det var ikke mulig å se hvor den ene sluttet og den andre begynte. Husene her ble bygd på 1840-50-tallet, kanskje før.

På oversiden av Storgata eide firmaet P. Hanssen & Co i Sjøgata 8 et stort område kalt Paulsminde. Dette var ubebygd helt til Mack førte opp sitt bryggeri i 1877 og Tromsø Museum ble reist i 1894.  Først på 1880-tallet ble det en enhetlig husrekke fra Mack til Grand.