1894-1912: Strandskillet 2

Baptistmenighetens forsamlingshus i Strandskillet 2 ble bibliotekets hjem i perioden 1894–1912. Biblioteket fikk kort vei til sine nye lokaler rett over gata fra Grand hotell.

Baptistkirka med postkontoret til høyre i 1903. Foto: ukjent. Arkiv byutviklingssjefen.

Museet flytter ut

I Strandskillet 2 hadde museet lokaler i 2. etasje i baptistmenighetens forsamlingshus. Det lå rett over gata fra Grand hotell hvor biblioteket hadde sine lokaler. I 1894 fikk biblioteket beskjed om at de ikke lengre kunne bli i lokalene i Grand hotell. Museets leiekontrakt skulle ikke utløpe før 31. januar 1895, men i 1894 skulle museet inn i nye, flotte lokaler i Muségata 2. Dermed kunne museumsdirektøren bortleie lokalene i Strandskillet 2 til biblioteket i perioden september-januar. I dag er baptistmenighetens kirkebygg i Strandskillet 2 en betongbygning, men det første bygget ble oppført i tre i 1872. I 1912 ble det gjennomført en ombygning og kirkebygget fikk både rosevindu og tårn.

Brann, epidemi og husspørsmål

I 1895 signerte endelig biblioteket leieavtale med baptistmenigheten. Året etter klarte også biblioteket å anskaffe de 13 første bind av Diplomatarium Norvegicum på grunn av bidrag fra frivillige. 5. april 1900 bryter det ut brann i bibliotekets gamle lokaler, Grand Hotel. Biblioteket som nå lå rett over gata fikk skader på bøker og inventar, og ble påført ekstra utgifter og merarbeid. Ekstra utgifter til nybinding fikk også biblioteket i 1905, da Sunnhetskommisjonen ga påbud om desinfeksjon i forbindelse med en difteriepidemi. 28. januar 1906 søker biblioteket Sparebanken om midler for å dekke de ekstra utgiftene etter epidemien. Samtidig ble det ytret et ønske om at det skulle innrettes et lokale for biblioteket i det planlagte nye bygget for Sparebanken. Dette ønsket formidlet bestyrelsen også til formannskapet i 1909. Forslaget gikk gjennom, og i 1911 kunne biblioteket starte arbeidet med å anskaffe seg ny skranke og annet inventar til deres nye lokaler.

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.