1878-1894: Storgata 44

Det nye festivitetslokalet – senere kjent som Grand hotell – åpnet dørene i 1877. Året etter kunne biblioteket flytte inn i sine nye lokaler i hotellet.

Grand hotell rundt århundreskiftet, 1901–1909. Prospektkort. Foto: ukjent. Arkiv byutviklingssjefen.

En brannutsatt hotelltomt

I februar 1878 kunne biblioteket endelig flytte inn i nye lokaler med bedre plass: det nye festivitetslokale, eller, Grand hotell i Storgata 44. Tomta har siden 1840-tallet blitt brukt til hotellvirksomhet – Hotel du Nord holdt til her, før bygningen brant i august 1874. I 1877 ble bygget gjenreist og det som etter hvert ble kjent som Grand hotell kom til. Storgata 44 ble rammet av brann flere ganger etter at Hotel du Nord brente ned: i 1900, 1939 og 1969.

Katalogarbeid og leieavtale

Årsmeldingen for 1878 kunne melde om at biblioteket i 1878 hadde 63 betalende lånere. Biblioteket hadde i 1880 utlånstid på tirsdager, torsdager og lørdager. I 1881 ble det inngått et samarbeid med selskapet Foreningen om å holde tidsskrifter i fellesskap. Ellers fram mot 1890-tallet ble det gjennomført arbeid med katalog, og biblioteket måtte stadig søke brændevinssamlaget om tilskudd. I

1888 måtte biblioteket forhandle med Grand hotell om lavere leie, og hvis ikke dette lot seg gjøre måtte biblioteket se seg nødt til å finne andre lokaler. På slutten av året kom biblioteket og Grand hotell til enighet og leieavtalen kunne forlenges. Men i juni 1894 fikk bestyrelsen beskjed om at biblioteket måtte ut av lokalet innen 30. september samme år. Løsningen skulle ligge rett over gata.

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.