1871-1878: Sjøgata 16

Tromsø kommunale bibliotek ble opprettet i 1871. Biblioteket overtok både boksamling og gamle lokaler i Sjøgata 16 etter Læseselskabet.

Sjøgata 16, Schrøders gullsmedforretning og Karlsens herre & dameskredderverksted. Foto: Schrøder. Perspektivet museum.

De første boksamlingene

Før det eksisterte et kommunalt bibliotek i Tromsø hadde byen flere leseselskap- og foreninger. I 1805 ble Enigheden – byens første leseselskap – stiftet, men det ble oppløst allerede i 1807. Byen hadde også et almuebibliotek, trolig opprettet en gang i 1830-årene. I 1818 ble Læseselskabet stiftet, og i 1862 gikk det sammen med Læseforeningen i én forening. I tillegg drev Tromsø Middelskole og Arbeiderforeningen egne biblioteker.

Tromsø offentlige bibliotek opprettes

Læseselskabet ble oppløst i 1868, og boksamlingen sto i fare for å gå tapt som følge av selskapets høye gjeld. Det ble sendt henvendelser til både Tromsø Sparebank og Tromsø formannskap om støtte slik at boksamlingen kunne bestå. 14. april 1871 vedtok bystyret i Tromsø å understøtte et kommunebibliotek med 50 spesidaler. Midlene fra Sparebanken og kommunen gjorde at Tromsø offentlige bibliotek kunne åpne dørene 7. oktober 1871, hvor boksamlingene fra Læseselskabet og almuebiblioteket utgjorde grunnstammen.

Trange kår og voksende samling

Da Tromsø offentlige bibliotek åpnet for publikum beholdt de Læseselskabets gamle lokaler i Sjøgata 16. Huset er et gammelt handelshus og føyer seg inn i rekken med eldre trehus som i sin tid vendte mot de gamle pakkhusene og bryggene. Bibliotekets årsmelding fra 1878 beretter om en voksende samling og utlån, men også et lokale med så lite plass at bøkene måtte stables på gulvet. Spørsmålet om bibliotekets lokaler ble tatt opp av styret flere ganger, og ble etter hvert fremmet for formannskapet.

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.