Hopp til hovedinnhold
Nordspissen revegetering 3

Beplantning på Nordspissen

Sammendrag

Helt nord på Tromsøya går det en anleggsvei som hører til kommunens vannbehandlingsanlegg på Varden. Langs veien er det mye gråstein, noe som har skapt dårlige vekstvilkår for planter og andre vekster. Derfor har vi lagt ut ny vekstjord og sådd for å gjøre området grønnere.

Se film om arbeidet:

Denne filmen ble spilt inn i oktober 2022 og viser hvor det er lagt ut vekstjord.

Det legges ti centimeter med vekstjord langs anleggsveien fra Ringveien og opp til Varden vannbehandlingsanlegg (se blå strek i kartet under). Arealene tilsås deretter med fjellfrøblanding av fjelltimotei, rødvingel, engkvein og sausvingel. 

I enkelte bratte områder, skal det legges ut lyngmatter. Dette vil gi et mosaikkpreg av naturlig vegatasjon, og gi naturlig vegetasjon bedre mulighet for innvandring over tid. 

Arbeidet ble gjennomført i september og oktober 2022.

I september 2022 var det tungtrafikk på grusveien opp til Varden vannbehandlingsanlegg
i forbindelse med at det ble lagt ut ny vekstjord og sådd frø langs veien (se blå strek i kartet).

Helt nord på Tromsøya går det en anleggsvei fra Ringvegen og opp til kommunens vannbehandlingsanlegg på Varden. Her har vi lagt hovedvannledningen som forsyner Tromsøya og fastlandet med drikkevann fra Ringvassøya. 

Sommeren 2022 var vi på befaring i området, og så at gress og planter ikke har fått feste der hvor det ligger mye pukk og sprengstein. Derfor går vi nå inn og gjør tiltak for at området skal bli grønnere.

Vekstjorda ble lagt ut i september 2022 og i oktober sådde vi med fjellfrøblanding av fjelltimotei, rødvingel, engkvein og sausvingel.

Arbeidet på stedet er dermed ferdig, og så gjenstår det å se hvordan frøene spirer når våren kommer i 2023.

Ta kontakt med prosjektleder Andreas Jakobsen på e-post eller telefon 90 52 13 25.

Våren 2023 vil det spire fra vekstjorda.
Slik så det ut før vi la på ny vekstjord.
Her er det lagt ut ny vekstjord og sådd frø.
Snart vil det være pent og grønt langs anleggsveien.
Her er det lagt ut vekstjord på nedsiden av Ringveien, helt på Nordspissen av Tromsøya.