Petersborggata stenges på grunn av veiarbeid

Her finner du oversikt over hvordan trafikkforhold påvirkes av veiarbeid, anleggsvirksomhet eller arrangementer.

Fortauet langs Gyllenborgbrua som er under oppgradering

Her finner du oversikt over hvordan trafikkforhold påvirkes av veiarbeid, anleggsvirksomhet eller arrangementer.

Siste oppdatering 22. mai 2024, kl. 8:49

Publisert 20. sep 2021

Petersborggata stengt fra tirsdag 21. mai

Arbeidene i Petersborggata, fra Gyllenborg skole og nordover, går inn i en ny fase. Den opprinnelige brukonstruksjonen er erstattet, og nå skal nytt fortau og rekkverk på østsiden av gaten bygges. Samtidig skal kantstein og fortauet på vestsiden repareres.

Arbeidene krever stort areal for å ivareta sikkerheten. Derfor må strekningen i hele anleggsområdet stenges fra tirsdag 21. mai. Strekningen skal være ferdigstilt i begynnelsen juli.

Fortauet på vestsiden vil i utgangspunktet være åpent for gående og syklende, men kan bli stengt i perioder. Alternative veier vil bli skiltet.

Generelt om stengte veier

Flere steder må arbeidet pågå på nattetid, noe som beklageligvis kan forårsake støy for beboere i området.

I tillegg til varslingene her, kan det også være lurt å holde seg oppdatert på trafikkmeldinger fra Statens vegvesen. Der finner du info om stengte veier og trafikkendringer, som ikke er i kommunal regi.

Noen ganger vil gravearbeid også føre til midlertidige endringer på bussruter. Troms fylkestrafikk har mer informasjon på sine nettsider. 

I regi av Tenk Tromsø skal Giæverbukta bussterminal bli tryggere og mer effektiv for alle.

Arbeidet startet i august 2023 og skal være ferdig før jul i 2024. Terminalen er i bruk og bussene skal gå tilnærmet som normalt gjennom hele anleggsperioden, men arbeidene vil påvirke ferdselsårene ved og omkring Giæverbukta.

Natt til tirsdag 10.oktober 2023 legges gang- og sykkelstiene om, noe som blant annet medfører at gang- og sykkelstiene inn fra Erling Kjeldsens veg og undergangen ved rundkjøringen er stengt.

Se kart og mer informasjon her: Viktig info til deg som ferdes i Giæverbukta – Vegvesen.no

Turistvegen stenges tirsdag 21. mai

Vi må fikse en lekkasje på vannledning i Turistvegen, like ved Ishavskatedralen helt nederst ved trafikklysene som regulerer innslipp på Bruvegen.

Arbeidet starter klokka 20:00 tirsdag kveld og skal være ferdig klokka 05:00 onsdag morgen.

Kjørefeltet nærmest kirka vil bli stengt mens arbeidet pågår. Hvis vannlekkasjen er lengre ut i veien enn først antatt, så kan det hende at begge kjørefelt blir stengt.

Slik blir trafikken i sentrum 17. mai

Nasjonaldagsfeiringen påvirker naturligvis trafikkforholdene i Tromsø sentrum betraktelig.

I sentrum vil det være stengt for all trafikk mellom klokken 07:00 og 18:30. (Se kart lenger ned.)

NB! Dette gjelder ikke kollektivtransport og for personer med HC-kort.

Tromsø kommune oppfordrer dem som kan om å benytte seg av offentlig transport på nasjonaldagen.

Holdeplasser for alle busser til og fra sentrum blir i Vestregata, ovenfor rådhuset, kinoen og biblioteket.

Stengt i deler av Grønnegata på grunn av vannlekkasje

Onsdag 17. april stenger vi deler av Grønnegata, i veistrekket mellom Rådhusgata og Bispegata.

Dette gjør vi for å reparere en lekkasje i en vannledning som ligger i veien.

Veien ble stengt allerede onsdag formiddag for å grave opp og komme seg i posisjon til å reparere lekkasjen.

Selve arbeidet med å tette vannledningen vil foregå fra klokka 18:00. Arbeidet er ventet å være klokka 23:45.

Mortensnes: Stengt gang- og sykkelfelt

Vi skifter ut gamle vann- og avløpsledninger på Mortensnes. Graveprosjektet startet i februar 2022 og skal ferdigstilles våren 2024.

Les mer om Mortensnes-prosjektet her.

Tidlig i januar 2024 skal vi grave i gang- og sykkelveien langs Erling Kjeldsens veg (tverrforbindelsen).

Vi planlegger å være ferdige med arbeidet i slutten av februar.

En del av Myrengvegen stenges for harde trafikanter fra og med mandag 31. januar like sør for Coop Marked Myreng. Veistykket er etter planen stengt i til sammen fem dager.

Dette medfører at alle kjørende til Prestvannvegen og veiene nord for det stengte partiet må kjøre Conrad Holmboes veg. Omkjøring skiltes.

(Se kartutsnittet nedenfor)

Fotgjengere og syklende kan passere.

Stengingen gjør at det ikke er busstilbud i dette området mens arbeidet pågår. Se Troms Fylkestrafikk for informasjon.

Stengingen skyldes reparasjon av en vannlekkasje.