Hopp til hovedinnhold
Kart som viser hvor det skal graves i prosjekt Mortensnes del 3

Mortensnes: nye vann- og avløpsledninger

Sammendrag

Vi skifter ut gamle vann- og avløpsledninger, og bygger et nytt system for overvann (regn) som skiller dette fra spillvann (kloakk). I tillegg får veiene i området en oppgradering når de bygges opp igjen, med ny asfalt og nye gatelys.

Prosjektet vil ferdigstilles i sommer.

Det gjenstår en del asfaltering i området. I tillegg skal vi ferdigstille fortau, avkjørsler, murer, beplantning og lignende.

Dette arbeidet vil gjøres ferdig før fellesferien.

Se film om gravearbeidet

Vi skifter ut gamle vann- og avløpsledninger, og bygger et nytt system for overvann (regn) som skiller dette fra spillvann (avløp og kloakk).

I tillegg får veiene i området få en oppgradering.

Vann- og avløpsrørene på Mortensnes er gamle og har dermed økt risiko for å lekke eller gå tett. I tillegg gjør kombinasjonen av økt nedbør og utbygging at systemet ikke har god nok kapasitet. Derfor lager vi også et nytt system for overvann.

I dag går overvann (regn) og spillvann (avløp) i samme ledningsnett til nærmeste renseanlegg. Dermed sendes også regnvann gjennom renseanlegget, men ved å lage to systemer unngår vi dette. En slik oppdeling av avløpet kalles for separering.

Fornyingen av Mortensnes er delt inn i 5 byggetrinn. Del 1 og del 2 er avsluttet. Anleggsarbeidet for del 3 startet i februar 2022 og blir ferdig sommeren 2024. Del 4 og del 5 har usikker framdrift på grunn av pågående grunnerverv. Målet er å få utført disse to prosjektene, og dermed hele oppgraderingen av Mortensnes, innen 2034.

Mens anleggsarbeidet pågår, vil gater og parkeringsplasser i perioder bli helt eller delvis sperret. Det vil også i korte perioder bli nødvendig med midlertidig vann.

Ta kontakt med

  • kommunens prosjektleder Inga Waage Mikalsen på e-post eller telefon 95 00 94 77.
  • kommunens kommunikasjonsrådgiver Frank Lande på e-post eller telefon 48 47 83 87.
  • entreprenørens anleggsleder Trond Even Dahle på e-post eller telefon 95 18 09 39. 

Se bilder fra gravearbeidet

Her går hovedvannledningen og det blir en bratt gravejobb.
Her i Styrmannsvegen er det lagt ned nye rør, og veien settes i stand før asfaltering.
I krysset hvor Radarvegen møter Redervegen skal det graves og settes ned nye kummer.
Mens gravemaskinen arbeider, er veistrekket stengt for både trafikk og fotgjengere.
Fornyingen av Mortensnes er delt i fem delel.
Når det er fare for sikkerhet på grunn av gravearbeid, stenger vi gater inntil arbeidet er ferdig.
Mye nedbør og smeltevann våren 2022 ga gjørmete kjørebane. Det ble lagt ut grus å bedre forholdene.
Her er maskinene i full sving ved en grøft i Redervegen våren 2022.
Kart som viser hvor det skal graves i prosjekt Mortensnes del 3
Den blå streken viser hvor det skal graves i 2022 og 2023.