Hopp til hovedinnhold
Kart som viser hvor det skal graves i prosjekt Mortensnes del 3

Mortensnes: nye vann- og avløpsledninger

Sammendrag

Vi skifter ut gamle vann- og avløpsledninger, og bygger et nytt system for overvann (regn) som skiller dette fra spillvann (kloakk). I tillegg får veiene i området en oppgradering når de bygges opp igjen, med ny asfalt og nye gatelys.

Se film om gravearbeidet

Vi er ferdige med vann- og avløpsgrøftene flere steder. Nå bygger vi opp veiene igjen, og i løpet av høsten 2023 vil det legges asfalt i Båtmannsvegen, Matrosvegen, Ankervegen, Radarvegen og Styrmannsvegen. Resten av veiene blir asfaltert sommeren 2024.

  • Ankervegen: Vi jobber nå i grøft sør i Båtmannsvegen (se kart) fra krysset med Ankervegen og nordover mot Losvegen.
Kart over anleggsområde på Mortensnes august 2023
Området markert med blått viser hvor det graves i august 2023.

Prosjektet er forsinket

Planen var å bli ferdig i løpet av senhøsten 2023, men på grunn av flere mindre forsinkelser underveis, vil vi ikke kunne ferdigstille prosjektet før våren 2024. Forsinkelsene skyldes blant annet at vi har støtt på mye uregistrert infrastruktur i bakken, som rør, kabler og lyspunkter. Det som skulle være en enkel gravejobb, blir mer omfattende når vi må plassere sandfang og sluker andre steder enn vi har tegnet inn i kartet. På grunn av mye fjell i grunnen, har vi også måtte tegne noen nye traseer for våre vann- og avløpsledninger.

Endring i bussruter

I løpet av prosjektperioden vil bussen i perioder måtte legge om ruta på grunn av gravearbeidet. Troms fylkestrafikk har mer informasjon på sine nettsider. 

Hvorfor mottar jeg ikke SMS fra kommunen?

Noen ganger sender vi SMS for å varsle om ting som angår deg. Når vi skal sende ut slike SMS-er, bruker vi et system som henter mobiltelefonnumre som er tilknyttet boligen vi vil varsle. Dette varslingssystemet henter opplysninger fra flere registre, blant annet Folkeregisteret, Altinn og Statens kartverk.

Hvis du ikke mottar SMS-er, kan det skyldes at du ikke er folkeregistrert ved adressen, at mobiltelefonen din dekkes av arbeidsgiver, at du nylig har flyttet eller at du har hemmelig nummer.

Les mer om våre SMS-varsler her.

Vi skifter ut gamle vann- og avløpsledninger, og bygger et nytt system for overvann (regn) som skiller dette fra spillvann (avløp og kloakk).

I tillegg får veiene i området en oppgradering.

Vann- og avløpsrørene på Mortensnes er gamle og har dermed økt risiko for å lekke eller gå tett. I tillegg gjør kombinasjonen av økt nedbør og utbygging at systemet ikke har god nok kapasitet. Derfor lager vi også et nytt system for overvann.

I dag går overvann (regn) og spillvann (avløp) i samme ledningsnett til nærmeste renseanlegg. Dermed sendes også regnvann gjennom renseanlegget, men ved å lage to systemer unngår vi dette. En slik oppdeling av avløpet kalles for separering.

Fornyingen av Mortensnes er delt inn i 5 byggetrinn. Del 1 og del 2 er avsluttet. Anleggsarbeidet for del 3 starter i februar 2022 og skal være ferdig våren 2024. Del 4 har estimert oppstart 2026 (ferdig 2027) og del 5 i 2024 (ferdig 2025).

Mens anleggsarbeidet pågår, vil gater og parkeringsplasser i perioder bli helt eller delvis sperret. Det vil også i korte perioder bli nødvendig med midlertidig vann.

Ta kontakt med

  • kommunens prosjektleder Inga Waage Mikalsen på e-post eller telefon 90 52 13 25.
  • kommunens kommunikasjonsrådgiver Frank Lande på e-post eller telefon 48 47 83 87.
  • entreprenørens anleggsleder Trond Even Dahle på e-post eller telefon 95 18 09 39. 

Se bilder fra gravearbeidet

Her går hovedvannledningen og det blir en bratt gravejobb.
Her i Styrmannsvegen er det lagt ned nye rør, og veien settes i stand før asfaltering.
I krysset hvor Radarvegen møter Redervegen skal det graves og settes ned nye kummer.
Mens gravemaskinen arbeider, er veistrekket stengt for både trafikk og fotgjengere.
Fornyingen av Mortensnes er delt i fem delel.
Når det er fare for sikkerhet på grunn av gravearbeid, stenger vi gater inntil arbeidet er ferdig.
Mye nedbør og smeltevann våren 2022 ga gjørmete kjørebane. Det ble lagt ut grus å bedre forholdene.
Her er maskinene i full sving ved en grøft i Redervegen våren 2022.
Kart som viser hvor det skal graves i prosjekt Mortensnes del 3
Den blå streken viser hvor det skal graves i 2022 og 2023.