Vi borer hull under E8 sør for Solligården for å legge nye vannledninger

Nå gjør vi en jobb med såkalt styrt boring litt sør for Solligården på fastlandet. Arbeidet er planlagt ferdig tidlig i mai 2024.

Dronebilde av gravearbeid ved E8

Nå gjør vi en jobb med såkalt styrt boring litt sør for Solligården på fastlandet. Arbeidet er planlagt ferdig tidlig i mai 2024.

Siste oppdatering 18. apr 2024, kl. 9:31

Publisert 09. apr 2024

Vi legger ny hovedvannledning i Solstrandvegen i Solligården, og to nye vannledninger litt lenger sør på Kaldslettnes. De to siste skal forlenges i sjøledning til Larseng på Kvaløya, og senere i Ryatunnelen til Malangen. 

Her kan du lese mer om prosjektet «Ny hovedvannledning på Solligården og Kaldslettnes».

Legger ledningene under veien

I stedet for å grave opp veien, borer vi et hull til vannledningene under asfalten. På den måten kan vi legge nye ledninger ned til sjøen uten å stenge veien.

Viser gravemaskin og boremaskin på hver sin side av hovedvei

Her er grøfta hvor vi tar imot boret fra andre siden av veien.

Solstrandvegen blir delvis stengt mens vi jobber, men vi holder ett kjørefelt åpent slik at du kommer deg forbi. Gang- og sykkelvei er alltid åpen. 

Mens vi arbeider, vil fartsgrensen på E8 reduseres til 50 km/t. 

Arbeidet er planlagt ferdig tidlig i mai 2024. 

Se film fra gravearbeidet

Her kan du se en film med opptak fra torsdag 4. april.