Tromsø ikke blant EUs 100 klimanøytrale byer

- Som arktisk hovedstad er vi selvsagt skuffet over ikke å bli utvalgt av EU som én av 100 byer til å delta i deres program for grønn omstilling. Vår ambisjon om å bli klimanøytral står imidlertid ved lag, sier ordfører Gunnar Wilhelmsen.

Flyfoto av Tromsøya kledd i vinterdrakt

- Som arktisk hovedstad er vi selvsagt skuffet over ikke å bli utvalgt av EU som én av 100 byer til å delta i deres program for grønn omstilling. Vår ambisjon om å bli klimanøytral står imidlertid ved lag, sier ordfører Gunnar Wilhelmsen.

Siste oppdatering 28. apr 2022, kl. 14:00

Publisert 28. apr 2022

Som en del av EU Mission: Climate-Neutral and Smart Cities ville Tromsø kommune vært garantert tilgang til kompetanse, løsninger, nettverk og økonomi til hjelp for å bli klimanøytral.  

- Jobben vi står ovenfor blir nå tøffere, men må like fullt gjøres. Samarbeid med, og bred involvering av innbyggere, næringsliv, organisasjonsliv, andre byer, både nasjonalt og internasjonalt blir viktig. Vi må ta i bruk det fremste vi har av kompetanse i arbeidet med å utvikle grønne og smarte løsninger slik at Tromsø fortsatt skal kunne utvikle seg, samtidig som vi reduserer utslippene våre, sier Wilhelmsen. 

Nasjonal finansiering og partnerskap 
Han understreker at kommunen gjennom arbeidet med søknaden har tilegnet seg kunnskap og nettverk som vil være viktig i det videre arbeidet. Partnere man har knyttet til seg under søkeprosessen vil i løpet av kort tid bli invitert til møte for å diskutere veien videre.  

Flere av disse er i gang med miljøprosjekter som sammen med Tenk Tromsø, Fremtidsfondet og en revidering av kommunens klima-, miljø- og energiplan vil kunne føre til store reduksjoner av klimautslipp i Tromsø.  

- Samtidig har vi en forventning om at nasjonale myndigheter støtter opp om vår satsing og tilrettelegger for øvrige norske byene som ønsket å delta, slik at vi kan fortsette dette viktige arbeidet, sier ordføreren. 

EU med døren på gløtt 
I likhet med i underkant av 270 europeiske byer som denne uken fikk avslag på sin søknad, holder EU fortsatt døren på gløtt for Tromsø. 

Direktør for samfunn, Grete Kristoffersen, sier alle byene som har søkt inviteres til å søke om deltakelse i en rekke underprosjekter til EU Mission: Climate-Neutral and Smart Cities.  

- Det betyr at finansiering, nettverk og plattformer for viktig miljøarbeid fortsatt kan være tilgjengelig for oss, sier Kristoffersen og fastslår at dette er noe kommunen flittig vil benytte seg av i tiden som kommer. 

Flere hundre byer i Europa sendte 31. januar 2022 søknad til EU om å bli en del EU Mission: Climate-Neutral and Smart Cities (100 klimanøytrale og smarte byer i Europa innen 2030). Tromsø kommunen fikk avslag på søknaden. Les mer om søknaden