Oppstart nytt gravearbeid på Solligården

Mandag 8. januar starter arbeidet med å legge ned ny hovedvannledning i Solstrandvegen.

Kart som viser hvor det skal graves i Solstrandvegen

Mandag 8. januar starter arbeidet med å legge ned ny hovedvannledning i Solstrandvegen.

Siste oppdatering 11. jan 2024, kl. 15:05

Publisert 05. jan 2024

Vi skal legge ny hovedvannledning fra Solstrandvegen og 400 meter sørover forbi Sollielva til krysset med Arntjordet. Den nye ledningen vil gi bedre vannforsyning og slokkevann i området.

Vi skal også legge ned to nye vannledninger på Kaldslettnes som senere skal forlenges over sundet til Vikran.

Arbeidet blir ferdig i mai 2024.

Les mer om prosjektet her.

Skal styrke vannforsyningen

Ny hovedvannledning på Solligården:

Kart som viser hvor det skal graves i Solstrandvegen

Vi skal legge ned ny hovedvannledning fra snuplassen i Solstrandvegen og 400 meter sørover forbi Sollielva til krysset med Arntjordet.

Ny hovedvannledning på Kaldslettnes:

Kart viser grøft som skal graves på Kaldslettnes.

Vi skal også legge to vannledninger fra Solstrandvegen ned under E8 til fjæra. I et senere prosjekt skal vannledningene forlenges med sjøledning til Vikran.