Kommunale råd søker nye medlemmer

Den 11. oktober skal nytt eldreråd, og råd for folk med funksjonsnedsettelse velges.

Mann sykler i gaten foran Tromsø domkirke og kirkeparken

Den 11. oktober skal nytt eldreråd, og råd for folk med funksjonsnedsettelse velges.

Siste oppdatering 21. sep 2023, kl. 12:19

Publisert 15. sep 2023

Det er Funksjonshemmedes fellesforbund (FFO), Norges Handikapforbund (NHF), Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU), pensjonistforeningene og lag som er representative for alderspensjonistene i kommunen som kommer med forslag.

Dersom du ønsker å bli med går du via den organisasjonen som er mest relevant for deg, slik at de kan sende forslag på dine vegne.

Lag og foreninger har frist til 22. september å sende forslag til politisk sekretariat.

De kommunale rådene holder møte en gang i måneden, og du vil honoreres for hvert møte. Du behøver verken være bosatt i Tromsø eller være politisk engasjert for å være med.

Eldrerådet

Oddny Aleksandersen har vært leder for eldrerådet de siste åtte årene, og har vist til spesielt tre saker eldrerådet har engasjert seg i de siste fire årene:

  • Sykehjemsplasser
  • Fremkommelighet for eldre
  • Eldreomsorg

– Vi skal være en stemme for de eldre i det kommunale styret. Tromsø kommune har lagt veldig godt til rette for at vi skal fungere. Jeg oppfordrer alle til å melde seg på fordi det er interessant å være der, du lærer mye, og det er ganske morsomt. Som medlem får du reise på eldrekonferanser og møte eldre i andre deler av landet.

Portrett  Oddny Aleksandersen.
Oddny Aleksandersen har vært leder for eldrerådet de siste åtte årene. Nå ønsker hun å slippe til nye medlemmer for å jobbe med saker som opptar eldre i Tromsø.

Råd for folk med funksjonsnedsettelse

Grete Kongsbakk har vært utvalgsmedlem i kommunalt råd for folk med funksjonsnedsettelse de siste fire årene. Hun representerer FFO (funksjonshemmedes fellesorganisasjon) i rådet. I løpet av den tiden er det to saker som trekkes frem:

  • Tilgjengelighet
  • Universell utforming av Prostneset Havneterminal
Dame med solbriller om høsten
Grete Kongsbakk har vært utvalgsmedlem i kommunalt råd for folk med funksjonsnedsettelse. I sakene de behandler er det ofte de små detaljene som teller.

For Kongsbakk er noe av det beste med å sitte i rådet muligheten til å gå inn på detaljnivå i saker som engasjerer.

– For meg som synshemmet er det lettere å forstå den som sitter i rullestol og den som er helt blind fordi jeg har skoene på. Her er jeg den som er spesialisten på syn, det er en styrke i seg selv. Din kompetanse er viktig.

Kommunale råd

Kommunalt råd for eldre og for mennesker med nedsatt funksjonsevne er lovpålagte organ for kommunen. Rådene skal blant annet uttale seg om kommunale plansaker og påpeke forhold innenfor sitt arbeidsområde som bør endres eller følges opp. Hovedintensjonen er å sikre medvirkning og bidra til økt deltakelse for målgruppene. Medvirkning skal i hovedsak skje gjennom rådgivning og uttalelser.

Her kan du lese mer om de kommunale rådene.

Kommunale råd har månedlige møter og honoreres med en møtegodtgjørelse på 1000 kroner pr møte. De som velges til rådet har møteplikt. Det er ikke krav om bostedsadresse i Tromsø kommune.