50 år med drikkevann fra Ringvassøya

Tromsø har fått drikkevann fra bekker på Tromsøya, fra Prestvannet og fra Kvaløya. I 1974 henta vi vann fra Ringvassøya for første gang.

Dronefoto av dam på Ringvassøya

Tromsø har fått drikkevann fra bekker på Tromsøya, fra Prestvannet og fra Kvaløya. I 1974 henta vi vann fra Ringvassøya for første gang.

Siste oppdatering 08. apr 2024, kl. 9:16

Publisert 15. mar 2024

FNs bærekraftsmål nr. 6 forplikter verdens land til å sikre at alle har tilgang til rent drikkevann innen 2030. Verdens vanndag markeres 22. mars hvert år for å sette fokus på hvor viktig vann er i våre liv, og for å øke kunnskapen om vanntilgang i verden. 

I Tromsø har vi god tilgang på rent drikkevann, men det ligger mye arbeid bak hver av de 150 literne du bruker hver dag. For å sette det i perspektiv, får du her en kort historie om vannforsyningen i Tromsø.

Vannposter i sentrum 

På midten av 1800-tallet henta vi drikkevann fra brønner gravd langs bekkefar i sentrum.

Byen vokste og med økt forurensing ble vannkvaliteten dårligere.  

Dette bildet av en gutt og en vannpost er tatt i Vestregata cirka år 1915. Vi ser Kongsbakken i bakgrunnen.

I 1866 tok vi i bruk Prestvannet som drikkevannskilde, men snart ble det klart at det var for lite vann av for dårlig kvalitet. 

Tidlig på 1900-tallet begynte vi derfor å lete etter en bedre drikkevannskilde. 

Hovedkilde på Kvaløya 

I 1923 var vi ferdige med å bygge Slettaelva dam på Kvaløya.

Fra dette vannet hentet vi drikkevann til Tromsø i perioden 1923 til 1956.

Vannet fraktes til Tromsøya i sjøledninger omtrent der hvor Sandnessundbrua ble bygget i 1973.

Oversiktsbilde av dam på Amundvatnet-2

Snart ble også denne kilden for liten. Fra 1956 hentes vann fra tre kilder høyere på Kvaløya. Her ser du dammen på Amundvatn.

Ny hovedkilde i Simavika på Ringvassøya 

 I 1974 styrket vi vannforsyningen ved å etablerte enda en god vannkilde i Simavika på Ringvassøya.

Viser dammen på Damvatnet i Simavika på Ringvassøya.

Først tok vi i bruk Damvatnet, men senere bygget vi ut en ny kilde høyere i fjellet.

 

Illustrasjon vannmagasin

Vi får fortsatt drikkevannet vårt fra kildene på Kvaløya og på Ringvassøya. 

Slik sikrer vi rent vann i fremtiden 

I 2024 er det 50 år siden vi begynte å drikke vann fra Ringvassøya. Hvor går veien videre?

Oversiktsbilde av dam på Amundvatnet-5

Dagens kilder er gode nok til å forsyne Tromsø i mange år fremover.

To arbeidere står ved drikkevannskilde.

Vi må likevel vedlikeholde og videreutvikle de anleggene vi har, og vi må passe på kildene våre.

Pass på at du ikke forurenser nedbørsfeltet hvis du ferdes i nærhetene av en drikkevannskilde.

Klikk her hvis du vil vite mer om hvordan vi jobber med vannforsyning.