Vi bygger tryggere skolevei på Mortensnes

Til sommeren blir det tryggere å gå og sykle til Mortensnes skole.


Til sommeren blir det tryggere å gå og sykle til Mortensnes skole.

Siste oppdatering 08. mar 2024, kl. 14:47

Publisert 06. mar 2024

Kommunens prosjektleder, Geir Bangsund, forteller at de myke trafikantene som ferdes i området kommer til å oppleve en stor forbedring.

– Vi lager 250 meter gang- og sykkelvei fra Mortensnes skole til Gnistveien og Maskinistveien. Bredden på veien blir over tre meter og gir dermed god plass for både gående og syklende.

Kartillustrasjon av trafikksikker skolevei ved Mortensnes skole
De blå strekene viser hvor vi bygger ny skolevei. Den rosa streken i kartet viser dagens gangsti. Når de nye gangstiene er ferdige, så vil den gamle stien bli fjernet og beplantet.

– Området vil bli godt belyst og vi legger godt til rette for optimalt vintervedlikehold på gang- og sykkelveien, forteller Geir Bangsund.

Entrepenøren har lagd en midlertidig vintervei for de 250 elevene ved Mortensnes skole mens arbeidet pågår.

Dette er gjort for å sikre trygg ferdsel i området mens arbeidet pågår.

Flere veier skal bli tryggere

Seksjon for vann og avløp jobber også med en større oppgradering på Mortensnes. Les mer om dette prosjektet her.

Ved ferdigstillelse av dette prosjektet vil Maskinistvegen få fortau og trafikksikre krysningspunkt ved Winston Churchills veg.

Kartillustrasjon som viser planlagt gangfelt og fortau på Mortensnes
Den blå streken viser hvor vi har planlagt å bygge fortau og gangfelt.

Arbeidet på Mortensnes er en del av Tenk Tromsø-prosjektet «Tryggere skolevei».

Tenk Tromsø er et samarbeid mellom Tromsø kommune, Troms fylkeskommune, Statens vegvesen og innbyggerne i Tromsø.

Les mer om prosjektet her: Tryggere skolevei