Her vil vi bygge og her vil vi bo

Flott, sier vi. For nå vet vi mye mer om hvor og hvordan byens innbyggere fortrekker å bo. Vi har spurt og vi har fått svar fra flere enn 3000 tromsøværinger.

Tromsø-brua i solnedgang

Flott, sier vi. For nå vet vi mye mer om hvor og hvordan byens innbyggere fortrekker å bo. Vi har spurt og vi har fått svar fra flere enn 3000 tromsøværinger.

Siste oppdatering 25. aug 2023, kl. 13:56

Publisert 30. mar 2023

Tromsø kommunes boligpreferanseundersøkelse virker kanskje ikke så spennende, men du skulle bare visst hva vi har fått vite. Se hele undersøkelsen.

Høsten 2022 ble flere enn 10 000 personer invitert til å delta i undersøkelsen som ble utført av Kantar Public. 3145 svar kom inn, og de danner grunnlaget for resultatene.

Hvem var de som deltok i undersøkelsen? De var over 16 år og jevnt fordelt mellom kvinner og menn.

Ett eksempel på spørsmålene som ble stilt, er dette: Hvor sannsynlig er det at du vil bo i din nåværende bolig om ett, fem og ti år?

Undersøkelsen er gjort i forbindelse med kommunens arbeid med ny boligstrategi. Hovedformålet har vært å finne ut av innbyggernes framtidige boligpreferanser; hvordan ønsker man å bo, type bolig, vil man skifte bolig i løpet av de neste årene, sosial tilhørighet, økonomisk nivå og aldersforskjeller og mer til. Rett og slett for å kunne planlegge framtiden bedre for flere.