Gravearbeidet på Røstbakktoppen er ferdig

Veien åpnes for trafikk igjen og bussrute 40 går som normalt.

Røstbakktoppen åpnes igjen

Veien åpnes for trafikk igjen og bussrute 40 går som normalt.

Siste oppdatering 12. jun 2023, kl. 12:48

Publisert 16. sep 2022

Tromsø kommunes seksjon for vann og avløp har et graveprosjekt i Røstbakken som hadde oppstart i april 2022 og som skal avsluttes senhøsten 2023.  

Les mer om prosjektet her.

Siden oppstarten i april har det vært stengt for trafikk både øverst i Røstbakken ved Nansenvegen, og helt nederst ved Mellomvegen.

Slik ser det ut når man står i Røstbakken og ser sørover inn i Mellomvegen. Dette bildet ble tatt 2. september.

Mens grøfta fortsatt er åpen ved Mellomvegen og det er stengt for trafikk der, er vei og fortau i Røstbakktoppen nå bygget opp igjen og asfaltert.  

Det betyr at første fase av gravearbeidet er ferdig, og at det igjen åpnes for trafikk i dette området.  

Slik ser det ut når man står i Røstbakken ved Nansenvegen og ser mot øst. Dette bildet ble tatt fredag 16. september.

Det gjenstår fortsatt å bygge et støygjerde i krysset ved Fagerlivegen. Siste biten av fortauet (se øverst til venstre i bildet ovenfor) vil bli asfaltert når gjerdet er på plass.

Nå som arbeidet er ferdig her, vil det bli oppstart i nordre del av Hagavegen.

Siden veien åpnes igjen, kan bussrute 40 gå tilbake til normal trasé etter å ha kjørt en alternativ rute siden før sommeren. Dette skjer fra mandag 19. september.

Vi har også laget en kort film om arbeidet som ble gjort fra 1. september og frem til asfalteringen startet. Den kan du se her: