Arbeider i gata

Kort fortalt

 • Vi har flere planer for hvordan vann- og avløpssystemene skal vedlikeholdes og fornyes i årene som kommer.
 • Denne siden inneholder informasjon om prosjekter som utføres nå.

Vi er i gang med å bytte ut vann- og avløpsledninger i Røstbakken og noen nærliggende veier (se den blå streken på kartet). Veiene i området får også en oppgradering når de bygges opp igjen, med ny asfalt og gatelys. Røstbakken får et helt nytt fortau på nordsiden. Vi legger også ny hovedvannledning, som senere skal videre over sundet til fastlandet.

Graveprosjektet startet i april 2022 og skal ferdigstilles senhøsten 2023.

Den blå streken markerer hvor det skal graves i løpet av prosjektperioden.

Hvorfor gjør vi dette?

Vann- og avløpsrørene i området har for dårlig kapasitet og skal oppgraderes. Vi lager også et nytt system for overvann. I dag går overvann (regn) og spillvann (avløp) i samme ledningsnett til nærmeste renseanlegg. Dermed sendes også regnvann gjennom renseanlegget, men ved å lage to systemer unngår vi dette. En slik oppdeling av avløpet kalles for separering. I tillegg er det behov for å bygge et fortau i Røstbakken, da det ferdes mange barn og andre myke trafikanter der. Fortauet plasseres på nordsiden av veien langs Røstbakken.

Hva må du gjøre?

Vi separerer det kommunale avløpsrøret i ett rør for spillvann (avløp) og ett rør for overvann (regn). Du som eier bolig i de utvalgte gatene, må gjøre det samme med dine private stikkledninger. Les mer om hva som er ditt ansvar her.

Se en film fra arbeid på stedet:

Hva skjer framover?

Det er to arbeidslag i sving i Røstbakken (se kartillustrasjon nedenfor).

 • Røstbakktoppen: I januar startet arbeidet med veistrekket på Røstbakktoppen mellom Hagavegen og Fagerlivegen (markert grønt i kartet nedenfor). Dette arbeidet ferdigstilles innen utgangen av februar.
 • Alfheimvegen/Austadvegen: Etter å ha ferdigstilt Mellomvegen og veistrekket langs Austadgården, har arbeidslaget nå kommet seg opp ved krysset hvor Alfheimvegen og Austadvegen kommer inn i Røstbakken (markert med rødt i kartet nedenfor). Her vil det være stengt inntil arbeidet er ferdig i løpet av mars.
 • Røstbakken: I mars blir det oppstart midt i Røstbakken (markert med blått i kartet). Dette arbeidet vil pågå ut året inntil hele prosjektet avsluttes.
Anleggsområde Røstbakken våren 2023
Her er en oversikt over anleggsområdene i Røstbakken. Det som er farget grønt og rødt pågår nå, mens strekket i Røstbakken som er farget blått, vil ha oppstart i mars og pågå ut året inntil hele prosjektet avsluttes.

Alternative kjøre- og gangveier

Når det jobbes i veien, vil det ikke være mulig å passere verken med kjøretøy, sykkel eller til fots. Derfor har vi utformet alternative ruter (se kart nedenfor).

Viser alternative kjøre- og gangruter mens det graves.
Den blå streken viser alternative kjøreruter for bil. Den grønne streken viser alternative ruter for gående og syklende.

Endring i bussruter

I løpet av prosjektperioden vil bussen i perioder måtte legge om ruta på grunn av gravearbeidet. Troms fylkestrafikk har mer informasjon på sine nettsider. 

Tilbakebetaling av strømutgifter

VVS 24 AS har tilkoblet midlertidig vannledning med varmekabel. For tilbakebetaling av strømutgifter, må det sendes en e-post til strom@vvs24.com med følgende informasjon:

 • Navn
 • Telefonnummer
 • Adresse 
 • Kontonummer

Ved spørsmål, ta kontakt med Johnny på 77 69 02 00 innenfor normal arbeidstid.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med

Vi skifter ut gamle vann- og avløpsledninger, og bygger et nytt system for overvann (regn) som skiller dette fra spillvann (avløp og kloakk). I tillegg får veiene i området en oppgradering når de bygges opp igjen, med ny asfalt og nye gatelys.

Graveprosjektet startet i februar 2022 og skal ferdigstilles senhøsten 2023.

Den blå streken markerer hvor det skal graves i løpet av prosjektperioden.

Hvorfor gjør vi dette?

Vann- og avløpsrørene på Mortensnes er gamle og har dermed økt risiko for å lekke eller gå tett. I tillegg gjør kombinasjonen av økt nedbør og utbygging at systemet ikke har god nok kapasitet. Derfor lager vi også et nytt system for overvann. I dag går overvann (regn) og spillvann (avløp) i samme ledningsnett til nærmeste renseanlegg. Dermed sendes også regnvann gjennom renseanlegget, men ved å lage to systemer unngår vi dette. En slik oppdeling av avløpet kalles for separering.

Hvordan påvirkes du?

Når anleggsarbeidet starter vil gater og parkeringsplasser i perioder bli helt eller delvis sperret. Det vil også i korte perioder bli nødvendig med midlertidig vann.

Hva må du gjøre?

Vi separerer det kommunale avløpsrøret i ett rør for spillvann (avløp) og ett rør for overvann (regn). Du som eier bolig i disse veiene, må gjøre det samme med dine private stikkledninger. Les mer om hva som er ditt ansvar her.

Hva skjer framover?

 • Radarvegen-Redervegen: Vi jobber nå med å fullføre arbeidet i krysset som vi startet i september.
 • Ankervegen: I november starter arbeidet i krysset Styrmannsvegen-Ankervegen.
Området markert med rosa viser hvor det graves nå. De grønne strekene viser hvor gravearbeidet
er ferdig (asfalt og gatelys er ikke fullført), og de blå strekene viser hva som gjenstår.

Endring i bussruter

I løpet av prosjektperioden vil bussen i perioder måtte legge om ruta på grunn av gravearbeidet. Troms fylkestrafikk har mer informasjon på sine nettsider. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med

 • prosjektleder Andreas Jakobsen på e-post eller telefon 90 52 13 25
 • kommunikasjonsrådgiver Frank Lande på telefon 48 47 83 87 eller e-post
 • anleggsleder Trond Even Dahle på telefon 95 18 09 39 eller e-post
Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.