Viktige råd til deg som har fastlege

Det kan bli mye covid-19-smitte og stort sykefravær i tiden framover. Her får du råd fra vår smittevernoverlege om hvordan du best mulig kan bidra til å sikre nødvendig helsehjelp for deg og andre.

Dame som får sjekket blodtrykket hos lege

Det kan bli mye covid-19-smitte og stort sykefravær i tiden framover. Her får du råd fra vår smittevernoverlege om hvordan du best mulig kan bidra til å sikre nødvendig helsehjelp for deg og andre.

Siste oppdatering 17. feb 2022, kl. 12:06

Publisert 02. feb 2022

Det kan bli mye covid-19-smitte i tromsøsamfunnet i tiden fremover. Dette kan føre til stort sykefravær både i det offentlige, på private arbeidsplasser og, ikke minst, i fastlegetjenesten.

Men dersom vi følger rådene fra vår smittevernoverlege kan vi alle bidra til å dempe utfordringene.

Her er «De syv fastlegebud» til deg som har fastlege

  1. Har du behov for helsehjelp og ikke får kontakt med din fastlege, ta kontakt med legevakta på telefon 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.
  2. Bruker du legemidler fast? Da er det lurt å sjekke reseptene på Helsenorge.no. Der kan du se hvor lenge resepten(e) er gyldig(e). Dette er vanligvis ett år fra den er utstedt, og hvor mange ganger du har igjen for hvert legemiddel.

    Står du i fare for å bli fri for medisiner? Kontakt din fastlege og bestill ny resept tidlig. Det kan ta tid å få ordnet resepten. Du bør derfor ikke være ute i siste liten.
  3. Bruk gjerne legekontorets digitale kommunikasjonsløsninger. Å ringe fastlegen bør forbeholdes situasjoner med hast, eller for pasienter som har utfordringer med å bruke de digitale løsningene.
  1. Bruk egenmelding når du kan. Dersom du må ha sykemelding, kontakt din lege om dette elektronisk så snart som mulig. Vær forberedt på at det kan gå mange dager før en sykemelding er klar. Det samme gjelder for legeerklæringer. Informer arbeidsgiver om at det kan bli forsinkelser.
  2. Det er ikke krav om negativ covid-19-test før du kommer til et kommunalt legekontor, men ta gjerne en selvtest før du kommer til kontoret. Da bidrar du til å redusere risiko for smitte, noe vi setter stor pris på.
  3. Sjekk legekontorets nettside før du kontakter kontoret. Her vil du kunne finne aktuell informasjon som kan være viktig for deg.
  4. På alle kommunale fastlegekontorer og på legevakta gjelder fortsatt krav om bruk av munnbind og man må fortsatt holde en meters avstand til andre, selv om dette ble opphevet for andre deler av samfunnet fra og med den 12. februar 2022.

Oppfordring til arbeidsgivere

Smittevernoverlegen oppfordrer alle arbeidsplasser og virksomheter om å tillate egenmelding for alle dagene den ansatte må være isolert som følge av å ha testet positivt på covid-19.

Har du ikke fastlege?

Alle innbyggere som er folkeregistrert i en norsk kommune har rett til å ha fastlege. Barn under 16 år har krav på samme fastlege som foreldre selv om legens liste er stengt.

Finn informasjon om hvordan du bytter fastlege og hvor du finner legekontorene i Tromsø.