Derfor søker vi EU om å bli del av verdens største innovasjonsprogram

Tromsø har søkt EU om å bli med i verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, «Horizon Europe». EUs målsetning er å gjøre 100 byer til smarte, klimanøytrale byer innen 2030. Vår målsetning er at Tromsø skal bli en av dem.

Flyfoto av Tromsøya kledd i vinterdrakt

Tromsø har søkt EU om å bli med i verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, «Horizon Europe». EUs målsetning er å gjøre 100 byer til smarte, klimanøytrale byer innen 2030. Vår målsetning er at Tromsø skal bli en av dem.

Siste oppdatering 08. feb 2022, kl. 14:23

Publisert 02. feb 2022

Søknaden ble sendt 31. januar og sammen med 377 søkebyer venter vi nå spent på utfallet.

Derfor er vi en søkerby
Tromsø er søkerby fordi vi tror dette vil gi oss drahjelp til å oppnå de ambisiøse målene vi allerede har satt oss i kommuneplanens samfunnsdel. Ønsket om å utvikle gode og bærekraftige samfunn for innbyggere og næringsliv er en viktig drivkraft. Samtidig må vi erkjenne at klimautfordringene er en trussel for de visjonene vi har.

En forutsetning for all by- og samfunnsutvikling fremover er at vi reduserer karbonutslipp og oppnår et klima i nødvendig balanse.

Byene er best egnet til å gå foran i dette arbeidet, her bor det flest folk, bedrifter og transportårer ligger tett, og en reduksjon i utslippet i byene vil virkelig monne.  

Samarbeid er en avgjørende for å lykkes 
Klimautfordringen er global, men økte temperaturer slår to-tre ganger sterkere ut i Arktis enn på kloden for øvrig. Nettopp fordi vi deler utfordringen med resten av verden, er dette med rette kalt tidenes største samarbeidsoppdrag. 

En viktig forutsetning og suksessfaktor i EUs oppdrag er bred og reell involvering av innbyggere, næringsliv, frivillige, utdannings- og forskningsinstitusjoner m.fl. Gjerne også med byer i samme region, og selvsagt med egen fylkeskommune og regjering som vesentlige støttespillere.

Dette er helt i Tromsø sin ånd – vi har et dedikert og kompetent lag som ønsker å gå i bresjen for involvering som arbeidsform og viktig kilde til innsikt. 

Tromsø – for og med Nord-Norge 
Tromsø ser på dette satsingsområdet som en særlig treffende mulighet med god timing. Våre ambisjoner, målsettinger og utfordringer forutsetter samarbeid om løsninger, noe dette oppdraget vil bidra til.

Kompetanse og rådgivning, eksempler og modeller, et bredt samarbeidsnettverk og finansieringsmuligheter – dette er noen av ressursene som gjøres tilgjengelig for oss som deltakerby.

Forankret i verdifull dialog og samarbeid med UiT og en rekke engasjerte partnere i egen by og region, leverte vi derfor 31. januar 2022 vår søknad med sterk støtte og optimisme.  

Beslutningen  
Arbeidet med søknaden har gitt oss en ærlig og utmerket statusrapport som viser hvor Tromsø står i dag på veien mot å bli en klimanøytral by. Positive erfaringer med tidligere bærekraft-tiltak vil danne grunnlag for utvikling av nye, smarte løsninger.

Mange av våre samarbeidspartnere er i gang med nye initiativ og prosjekter som vil bidra til innovasjon, utslippsreduksjon og nye arbeidsplasser. Engasjementet er utrolig bra og bidrar til optimisme og nysgjerrighet. Tromsø vil! Uten tvil!

Beslutningen fra EU er ventet i april, og vi håper på en positiv merkedag for å kunne sette fart fremover.

Uansett utfall, så vil Tromsø sin egen beslutning stå minst like sterkt i fortsettelsen: Vi har mobilisert for en spennende og bærekraftig utvikling i Tromsø, derfor vil vil gjøre jobben uansett!