Bli med og syng

Kor i Nord er et nytt tilbud fra aktivitetssenteret på Losen lavterskelsenter. Tilbudet er for deg som har lyst til å oppleve sangglede og være mer sosial.

Korøvelse Kor i nord

Kor i Nord er et nytt tilbud fra aktivitetssenteret på Losen lavterskelsenter. Tilbudet er for deg som har lyst til å oppleve sangglede og være mer sosial.

Siste oppdatering 12. jan 2022, kl. 12:25

Publisert 07. jan 2022

Musikkterapeut Merethe Vadstein Welle og kollega Nina Nymo startet opp tilbudet i oktober. Tilbakemeldingen fra deltakerne så langt har vært positiv, og nå ønsker de seg flere deltakere.

 - Det er dokumentert at korsang fremmer helse. Nå vil vi ha flere deltakere i koret for å få mer trøkk og energi, sier Merethe.  

Korøvelsene i domkirken starter med oppvarming av hele kroppen. Magemusklene må kobles på for å få brukt stemmen riktig. Repertoaret spenner fra barnesanger til pop. Og deltakerne er delaktige i å bestemme hvilke sanger som skal synges. På øvelsene er det også tid til kaffepauser og å være sosial. 

- Vi har gode pauser hvor deltakerne får bli kjent, drikker kaffe sammen og prater om vær og vind, fortsetter Merethe. Har noen en dårlig dag, så tar vi hensyn til det. 

Musikkterapeut Merethe Vadstein Welle ønsker seg flere kormedlemmer til lavterskeltilbudet, Kor i nord.

Det stilles ingen krav til sangferdigheter eller å kunne lese noter for å bli med, og tilbudet er gratis. Korøvingene er hver mandag fra klokken 14 - 16 i Tromsø domkirke.  

Har du lyst til å bli med? Ta kontakt på e-post: Merethe Vadstein Walle eller ring 48 18 06 13 for en prat. 

Losen lavterskelsenter tilbyr flere kurs, veilednings- og samtaletilbud innen psykisk helse og/eller rus for deg over 18 år. De fleste tilbudene er gratis, og du trenger ikke henvisning fra lege.

Her kan du lese mer om tilbudet til Losen lavterskelsenter.