Begrenset tilbud hos fastlegene i sommer

Fastlegene har travle tider og dette kan føre til noen endringer for deg som pasient.

Kvinnelig pasient hos fastlege

Begrenset tilbud hos fastlegene i sommer

Fastlegene har travle tider og dette kan føre til noen endringer for deg som pasient.

Siste oppdatering 25. jan 2023, kl. 15:43

Publisert 04. jul 2022

I juli og august vil fastlegene i Tromsø dekke opp for hverandre under ferieavviklingen. I denne perioden vil øyeblikkelig hjelp bli prioritert. Planlagte kontroller kan derfor bli utsatt.  

Planlegg og bestill time i god tid for helseplager som ikke er akutte, men som fordrer konsultasjon med lege. Ventetiden for ny legetime er allerede lang, og den ventes å øke utover høsten.

  • Fastlegene vil i travle perioder stenge for e-konsultasjoner.  
  • Prøver tatt ved fastlegekontorer vil kun bli besvart dersom det blir konstatert avvik. Prøveresultater som er innenfor det som er normalt vil ikke bli besvart. Bestill time eller opprett e-konsultasjon hvis du vil snakke med lege om prøveresultatene.  
  • Pasienter som er i behandlingsforløp ved UNN, skal ta direkte kontakt med sykehuset ved spørsmål om nye timer og oppfølging.  
  • Ventetiden for legeerklæring til forsikring/reiseforsikring kan være tre til seks måneder.      

Gjør kloke valg 

Noen plager blir vanligvis ikke undersøkt nærmere, som for eksempel muskel- og skjelettplager og søvnvansker. Plager som dette kan behandles med reseptfrie medikamenter.  

Her finner du lenke til en nyttig oversikt over plager som ikke nødvendigvis trenger undersøkelse av lege.

Har du behov for legehjelp?

Ta kontakt med din fastlege. Ring legekontoret eller søk informasjon om timebestilling på deres hjemmesider. Se oversikt under.

Dersom du ikke har fastlege, kan du søke om dette på Helsenorge.no.

Haster det, ta kontakt med legevakta på 116 117 eller ring 113 om det står om liv.  

Les mer om fastlegetilbudet i Tromsø og se legekontorenes nettsider.