Kystsoneplanen for Tromsøregionen 2022-2032 er lagt ut på høring. Her illustrert med to padlere i hver sin kajakk som padler på blikkstille hav badet i sol

Kystsoneplanen ute på høring – frist: 18. februar

Har du interesse av hvordan Tromsøregionens sjøarealer og tilhørende strandsoner skal forvaltes de neste ti årene, kan du nå komme med innspill.

Siste oppdatering 20. jan 2022, kl. 14:42

Publisert 10. des 2021

Planen er et samarbeid mellom Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommuner og ligger ute til høring med høringsfrist 18. februar 2022.

Kystsoneplanen 2022-2032 har vært arbeidet med i omlag to år, og skal i løpet av våren 2022 erstatte nåværende kystsoneplan som ble vedtatt i 2015.

Kystsoneplanen er kommuneplanens arealdel for sjøområdene med tilhørende strandsone og skal angi hovedtrekkene i hvordan arealene skal brukes og vernes, og hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene. Planen skal bidra til gjennomføring av kommuneplanens samfunnsdel og er et strategisk verktøy i arbeidet med å sikre forvaltning av sjøarealene i tråd med prinsippene om bærekraftig utvikling.  

Planlegging i sjøområdene gjøres i et regionalt perspektiv for å i større grad kunne ivareta en helhetlig forvaltning av kystsonen.  

Ønsker du å lære mer om den kommende kystsoneplanen eller ønsker du å komme med innspill, da anbefaler vi deg å sjekke ut tromso.kommune.no/kystsoneplan.

Se folkemøtet i opptak

Vi inviterte til et folkemøte på Teams den 19. januar 2022 der vi presentere planforslaget og høstet innspill. Folkemøtet kan du se i opptak på våre nettsider eller på Youtube:

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.