Tertialrapport 1 for 2024 presenteres

Tirsdag 28. mai klokken 11 presenterer kommunedirektør Stig Tore Johnsen og direktør for økonomi og finans, Geir Andersen, tertialrapport 1.

Tertialrapport 1 er økonomirapporten for årets fire første måneder.

Se fullstendig rapport for tertial 1 i Framsikt.

Du kan følge presentasjonen direkte via kommunens Youtube-kanal:

Tertialrapport 1 behandles i det siste kommunestyremøtet før sommerferien, den 18./19. juni.

Dato

-
Sted
Rådhuset, kommunestyresalen