Folkemøte om kystsoneplanen

Møtet arrangeres digitalt via Teams. Påmelding kreves.

- Legg til i kalender2022-01-19 17:00:002022-01-19 20:00:00Folkemøte om kystsoneplanen «Kystsoneplan for Tromsøregionen 2022 – 2032» er lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 18. februar 2022. Vi inviterer til et folkemøte på Teams den 19. januar for å presentere planen. Der tar vi også imot innspill og svarer på spørsmål. I løpet av våren skal dokumentet til politisk behandling. Planforslaget kan du lese her: Kystsoneplan for Tromsøregionen 2022–2032 Det ligger også et leseeksemplar på servicetorget på rådhuset. Henvend deg i resepsjonen hvis du vil lese papirversjonen der. Hvis du vil delta på folkemøtet så må du melde deg på innen 17. januar. Meld deg på her: PÅMELDING – folkemøte om Kystsoneplanen for Tromsøregionen 19. januar kl 18:00 – 21:00 Etter endt folkemøte legger vi ut opptak av møtet her og på vår Youtube-kanal. Spørsmål kan rettes til prosjektleder for kystsoneplanen, Ingrid Berthinussen. Egne folkemøter i Karlsøy og Balsfjord Kystsoneplanen berører Tromsø, Karlsøy og Balsfjord kommuner. Vi gjør derfor oppmerksom på at folkemøtet den 19. januar, som vi omtaler her, fokuserer på Tromsø kommune. Etter planen arrangeres et eget folkemøte for Karlsøy og et eget for Balsfjord. Info om folkemøtet i Karlsøy kommune: Kystsoneplan for Tromsøregionen 2022 - 2032 Info om folkemøtet i Balsfjord kommune: Folkemøte i Balsfjord om Kystsoneplanen TeamsTromsø kommune postmottak@tromso.kommune.noEurope/Oslopublic

«Kystsoneplan for Tromsøregionen 2022 – 2032» er lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 18. februar 2022.

Vi inviterer til et folkemøte på Teams den 19. januar for å presentere planen. Der tar vi også imot innspill og svarer på spørsmål.

I løpet av våren skal dokumentet til politisk behandling.

Planforslaget kan du lese her: Kystsoneplan for Tromsøregionen 2022–2032

Det ligger også et leseeksemplar på servicetorget på rådhuset. Henvend deg i resepsjonen hvis du vil lese papirversjonen der.

Hvis du vil delta på folkemøtet så må du melde deg på innen 17. januar.

Meld deg på her: PÅMELDING – folkemøte om Kystsoneplanen for Tromsøregionen 19. januar kl 18:00 – 21:00

Etter endt folkemøte legger vi ut opptak av møtet her og på vår Youtube-kanal.

Spørsmål kan rettes til prosjektleder for kystsoneplanen, Ingrid Berthinussen.

Egne folkemøter i Karlsøy og Balsfjord

Kystsoneplanen berører Tromsø, Karlsøy og Balsfjord kommuner. Vi gjør derfor oppmerksom på at folkemøtet den 19. januar, som vi omtaler her, fokuserer på Tromsø kommune.

Etter planen arrangeres et eget folkemøte for Karlsøy og et eget for Balsfjord.

Info om folkemøtet i Karlsøy kommune: Kystsoneplan for Tromsøregionen 2022 - 2032

Info om folkemøtet i Balsfjord kommune: Folkemøte i Balsfjord om Kystsoneplanen

Dato

-
Sted
Teams