Aktuelt fra Tromsø kommune

Tom og Stine jobber med velferdsteknologi

Smarte ting i hverdagen

Velferdsteknologi og smarte ting i hverdagen om du vil, er noe vi tilbyr innbyggere med behov for helse- og omsorgstjenester. Visningsrom for velferdsteknologi ble etablert allerede for ti år siden på Heracleum bo og servicesenter. På visningsrommet kan man se et utvalg av hva som finnes av teknologi og hjelpemidler og de som ønsker det kan få brukeropplæring.

Malin Kvenseth, avdelingsleder på Kraft universitetshelsesenter.

Spør helsefolk om helsa på Studenthelsedagen 13. mars

Målet er å gi tromsøstudentene en motvekt mot alle helseråd som virrer rundt på sosiale medier.

Elever på Reinen skole

Lyst til å jobbe i skolen?

Her er årets fellesutlysning for lærere og personell til skolene i Tromsø. Vi søker lærere i alle fag, også samisk, fagledere, miljøterapeuter, barneveiledere og assistenter til skole og SFO. Søknadsfrist er 17. mars.

Barnehage og skole

Skoler, barnehageplass, bytte barnehage, PPT, priser, SFO, skoleruta, voksenopplæring.

Bygg, vei og eiendom

Kart, eiendom, bygge, endre, seksjonere, kunngjøringer, regulering, vann og avløp, brøyting, brannvern.

Helse og omsorg

Helsehjelp, bolig, eldre, hjemmetjenester, fysioterapi, barnevern, rus, gravferd, bostøtte, overgrep, innvandring, psykisk helse.

Avfall og miljø

Gjenbruksstasjoner, kildesortering, luftkvalitet, beredskap, Remiks, forurensning, radon, brann og redning.

Handlingsplan for byrom

Langsiktig og konkret plan for gjennomføring av oppgradering av byens felles uterom. 

Natur, kultur, idrett og fritid

Tilskudd og støtte, frivillighet, aktiviteter, bibliotek, friluftsliv, idrettshaller, samisk og kvensk, naturforvaltning.

Næring

Salg, servering og skjenking, arbeidsgiver, skatt, bevillinger, etablering, kunnskapsprøver, anskaffelser, faktura, næringsareal, gründer, landbruk.

Politikk

Ordfører, valg, kommunedirektør, kommunestyret, formannskapet, ´innsyn, kontrollutvalg, planer, råd og utvalg.

Dette vil vi for Tromsø

Tromsø-samfunnet har i fellesskap pekt ut noen langsiktige mål for hele kommunen frem mot 2032. Her kan du lese hva de innebærer, hvordan vi som kommune skal jobbe for å oppnå målsetningene og hva vi kan gjøre i fellesskap med resten av samfunnet.

Arctic Hideaway

Et sosialt bærekraftig Tromsø

Det innebærer blant annet at 

 

Et klima- og miljømessig bærekraftig Tromsø

Dette innebærer for eksempel: 

Et økonomisk bærekraftig Tromsø

Dette handler ikke bare om å få kommuneøkonomien på rett kjøl.  Les mer her.

14. februar 2024

Kommunestyremøte

Følg møte i kommunestyret direkte fra klokken 09:00.

Sakspapirene finner du i vår møtekalender

Politisk sekretariat er ansvarlig arrangør for møtene.
Send e-post til sekretariatet.

Gode snarveier

Bompenger

Unngå dyre passeringer i bomstasjonene. Skaff deg AutoPASS-brikken som gir deg rabattene du har krav på.

Sentrale planer

Få tilgang til noen av kommunens viktigste dokumenter og strategier.

Finn skjema

Se oversikt over alle skjemaer og blanketter som du kan ha bruk for.

Priser på kommunale tjenester

Se oversikt over priser, betalingssatser og gebyrregulativ.

Areal- og reguleringsplaner

Se areal- og reguleringsplaner som er under arbeid der du bor.

Finn kart

Grunnkart, plankart, situasjonskart, temakart, 3D-visualisering.

Meld om feil

Si fra om problemer med kommunale veier, gatelys, idrettshaller, vann eller avløp.

Innsynsportalen

Få innsyn i offentlige dokumenter, postjournaler, bygg- og plansaker og politisk møtekalender.

Slik kan du påvirke

  • Foreslå en sak
  • Gi ditt innspill til saker på høring
  • Snakk med politikerne eller bydelsrådet
  • Still spørsmål til ordføreren

Les mer

Kalender