Meld om feil eller mangler

Her kan du gi tilbakemelding til Tromsø kommune om problemer knyttet til kommunale veier, lekeplasser, parker, torg, gatelys, idrettshaller eller vann og avløp. Meldeskjemaet erstatter Gatami.no, som er lagt ned.

Meldingen du sender inn på Meld om feil blir automatisk videresendt til rett avdeling i Tromsø kommune og tatt med i vår daglige prioritering av arbeidsoppgaver.

Meld feil eller mangler på vei, lekeplasser, parker, torg, gatelys eller vann og avløp

Gå til meldeskjema