Velkommen til høringsmøte om fornorskningsrapport

Kom å si din mening om granskningsrapporten om fornorskingspolitikken begått mot samer, kvener og norskfinner.

Siste oppdatering 11. des 2023, kl. 14:33

Publisert 08. des 2023
Forsiden av sannhets- og forsoningskommisjonens rapport til Stortinget 1 juni 2023
Forsiden av sannhets- og forsoningskommisjonens rapport til Stortinget, overlevert den 1. juni 2023.

Rapporten Sannhet og forsoning – grunnlag for et oppgjør med fornorskingspolitikk og urett mot samer, kvener/norskfinner og skogfinner ble overlevert Stortinget 1. juni 2023.

Sannhets- og forsoningskommisjonen har gransket fornorskingspolitikken begått mot samer, kvener og norskfinner.

Ber om innspill

Tromsø kommune skal behandle rapporten i sin helhet.

I den forbindelse ber miljø-, idrett-, kultur- og samfunnsutviklingsutvalget om innspill fra innbyggere og tromsøsamfunnet om rapportens innhold og de forsonende tiltakene.

Organisasjoner og privatpersoner inviteres til å komme med innspill.

Vil du ta ordet, må du melde deg på

Høringsmøtet er åpent for alle, men de som ønsker taletid må melde seg på forhånd via dette skjemaet: Påmelding, innlegg / høring i forbindelse med sannhets- og forsoningskommisjonens rapport

Medlemmene i den stortingsoppnevnte sannhets- og forsoningskommisjonen står oppstilt.
Den stortingsoppnevnte sannhets- og forsoningskommisjonen. Foran fra venstre: Anne Julie Semb, Pia Lane, Anne Kalstad Mikkelsen, Dagfinn Høybråten (leder), Marit Myrvoll og Liv Inger Somby. Bak fra venstre: Ketil Zachariassen, Aslak Syse, Ivar Bjørklund, Einar Niemi, Per Oskar Kjølaas og Håkon Hermanstrand. (Foto: David Jensen/UiT)

Dato

-
Sted
Formannskapssalen, rådhuset