Temamøte om spesialiserte fosterhjem og beredskapshjem

Det er Bufetat som inviterer til infomøte om hva det innebærer å bli denne typen fosterhjem og om hvilke krav som stilles.

Siste oppdatering 22. apr 2022, kl. 13:38

Publisert 22. apr 2022

Familier som i dag er statlige fosterhjem i Bufetat, vil delta på møtet for å dele sine erfaringer.

Dette er fosterhjem hvor én voksen i hjemmet er engasjert av Bufetat på fulltid, og det inngås en oppdragsavtale med lønn og betingelser.

Spesialiserte fosterhjem

Spesialiserte fosterhjem skal gi barn og unge med særlige behov god omsorg, endring- og utviklingsmuligheter. I mange tilfeller vil spesialiserte fosterhjem være et alternativ til opphold på institusjon for dem som av ulike årsaker heller bør bo i en familiesituasjon.

Beredskapshjem

Beredskapshjem er et hjem som kan ta imot barn og unge på kort varsel når en hastesituasjon oppstår. Beredskapshjemmet skal ha omsorgen for barn og unge i en midlertidig periode, inntil en mer varig omsorgsløsning er funnet, eller til de flytter tilbake til sine foreldre.

Lytt til erfaringer og still spørsmål

På temamøtet vil vi belyse hva det innebærer å bli denne typen fosterhjem, og hvilke krav som stilles. Familier som i dag er statlige fosterhjem i Bufetat, vil delta på møtene for å dele sine erfaringer og svare på spørsmål. Vi vil skape en uformell sammenkomst med mulighet for dialog og spørsmål.

Inviter gjerne med flere fra eget nettverk som kan være interessert i informasjon og kunnskap om denne fosterhjemsordningen.

Rådgivere fra fosterhjemstjenesten og veiledere for statlige fosterhjem er ansvarlig for møtene.

Mer info og kontaktopplysninger

Kontaktinformasjon

Dato

Sted
Clarion Hotel The Edge