Romssavággi – Dalens skjulte fortid

Foredrag hos Perspektivet Museum om arbeidet med å dokumentere og trekke frem fra glemselen minnene om Tromsøs egen reindriftssiida i Tromsdalen.

Siste oppdatering 07. feb 2024, kl. 15:36

Publisert 06. feb 2024

Prosjektet tar utgangspunkt i samarbeidsavtalen mellom Tromsø kommune og Sametinget. Ett av tiltak fra samarbeidsavtalens handlingsplan omhandler formidling og skjøtsel av kulturminner og kulturmiljøer.

Det har vært jobbet i flere år med å registrere de samiske kulturminnene i Romssavággi (Tromsdalen) og legge planer for skjøtsel og formidling av minnene. Dette skjer i et samarbeid mellom Sametinget og Tromsø kommune.

Foredragsholdere

Midler til oppføring av gamme

Gammetuftene etter den samiske bosetningen i Tromsdalen (Dalheim) har med årene gått tapt. Sametinget, Tromsø kommune og etterkommerne etter samene som hadde sommerboplass i området har valgt ut et sted der man ønsker en ny gamme oppført på en historisk kjent gammeplass.

Tromsø kommune har satt av 200 000 kroner i 2024 til arbeidet med å føre opp gammen.

https://vimeo.com/event/4072970

Dato

-
Sted
Perspektivet Museum