Hopp til hovedinnhold

Rask rushjelp

Kort fortalt

  • Vi har et lavterskeltilbud til personer over 18 år med lette til moderate rusutfordringer med, eller uten, psykiske helseutfordringer.
  • Målet er at du raskt skal få hjelp til å håndtere dine utfordringer med rus.
  • Tilbudet er gratis, og du trenger ikke henvisning fra fastlege. For akutt hjelp må du ringe 113, fastlege eller legevakt (116 117).

Rask rushjelp tilbyr samtalebehandling til deg ut fra dine ønsker og behov for endring. Vi kan hjelpe deg å under søke om du står i fare for å utvikle, eller har utviklet et skadelig bruk av medikamenter, alkohol, illegale rusmidler, anabole steroider eller spillavhengighet. Vi kan tilby samtidig behandling av angst, depresjon, søvnvansker og bekymring. Ved behov kan vi henvise videre til innleggelse ved rusbehandlingsinstitusjon.

Når du tar kontakt med oss, får du tilbakemelding i løpet av en til to uker. Først får du en kartleggingssamtale med en terapeut. På bakgrunn av denne samtalen, blir du og terapeuten enige om et av følgende alternativ:

  • Samtalebehandling rusmiddelbruk
  • Samtalebehandling ved samtidig psykisk helse og rusutfordringer
  • Hasjslutt/redusere hasjbruk
  • Veiledet selvhjelp ved bruk av nettprogram
  • informasjon om, og loshjelp til andre egnede helsetilbud dersom vårt tilbud ikke passer for deg

Samtalene foregår på kontor, via video eller på telefon. Behandlingstilbudet er blant annet basert på kognitiv atferdsterapi og motiverende intervju. Din terapeut vil sammen med deg finne den rette behandlingsmetoden.

Ring infosentralen for påmelding: 91 52 76 90 (Åpningstid: mandag til fredag, kl. 09:00-15:00.)

Når du ringer oss trenger du kun å fortelle oss navn, fødselsdato og telefonnummer. Vi ringer deg tilbake innen en til to uker for en kartleggingssamtale.