Til private boligaktører og utbyggere – kommunen trenger flere utleieboliger

Det er stort behov for utleieboliger i Tromsø. Derfor ønsker kommunen å inngå avtaler om inntil 300 boliger gjennom nybygging, ombygging eller kjøpsprosjekter.

Boliger til flyktninger

Det er stort behov for utleieboliger i Tromsø. Derfor ønsker kommunen å inngå avtaler om inntil 300 boliger gjennom nybygging, ombygging eller kjøpsprosjekter.

Siste oppdatering 06. jun 2024, kl. 14:46

Publisert 06. jun 2024

Det er behov for flere utleieboliger i hele sentrumssonen, innenfor bybussgrensen. Behovet er 2-, 3-, 4-roms og større.

Boliger med muligheter for tilpasning er også ønskelig. Dette kan være:

  • fysiske funksjonsnedsettelser som tilsier behov for at det er plass til dusjstol i dusjen
  • soverom med tilgang til seng fra begge sider eller har lett adkomst
  • har plassering på bakkeplan
  • bygning med heis

Samarbeid mellom kommune, bank og private

Avtalene som kommunen ønsker å inngå om utleieboliger er «Tilvisningsavtaler». Kommunen har siden 2017 inngått tilvisningsavtaler med private utbyggere og aktører. En tilvisningsavtale gir mulighet for finansiering gjennom Husbanken.

Marianne Pleym sommer
Enhetsleder for boligkontoret, Marianne Pleym ønsker flere tilvisningsavtaler med profesjonelle aktører i Tromsø.

– Kommunen har behov for flere utleieboliger, samtidig som det er behov for et større profesjonelt marked på dette området. Vi har siden 2017 inngått flere avtaler om tilvisningsboliger, sier kommunedirektør Stig Tore Johnsen.

Tilvisningsavtaler er samarbeid mellom Husbanken, kommunen og private utbyggere hvor utbygger står for forvaltning, drift og vedlikehold av boligene.

– Vår erfaring med tilvisningsavtaler er god, og vi vil fortsatt ha stort fokus på denne typen avtaler. Vi etterspør derfor ytterligere tilbud fra private aktører som ønsker å drive profesjonelt i et utleiemarked, legger enhetsleder for boligkontoret, Marianne Pleym, til.

En tilvisningsavtale gir kommunen en rett til å tilvise boliger i opptil 40 prosent av det totale antallet utleieboliger. Dersom prosjektet har fire boliger, ønsker  vi tilvisning på alle.

Inngår avtaler frem til sommeren 2026

Kommunen ønsker opp mot 300 nye boliger via tilvisning og er klar å inngå avtaler for de to neste årene, altså frem til juni 2026.

Husbankens krav til kvalitet er sammenfallende med byggeteknisk forskrift. For nærmere informasjon om lån til utleieboliger, se husbanken.no.

Kommunen kan dessverre ikke inngå tilvisningsavtaler med enkeltstående boenheter.

Dette bør tilbudet inneholde

Boligutbyggere kan tilby leiligheter i flere prosjekter og må selv skaffe tomt til prosjektene. Kommunen har imidlertid enkelte tomter som kan stilles til disposisjon.

Tilbudet må inneholde:

  • beskrivelse av utleieselskapet
  • firmaattest
  • plan- og fasadetegninger
  • situasjonsplan

All innsendt dokumentasjon fra tilbydere vil bli behandlet konfidensielt frem til eventuell avtale er inngått.

For mer informasjon eller innlevering av tilbud, ta kontakt på e-post via marianne.pleym@tromso.kommune.no eller via telefonnummer 48 04 45 91.

Om du sender e-post, skriv «Tilvisningsavtale» i emnefeltet.

Utlysning av tilvisningsavtaler kommer ikke under regelverket om offentlige anskaffelser.

Intensjonsavtale – et alternativ

Om du har et prosjekt som du tenker kan være interessant for kommunen, men som ikke er helt ferdigtenkt ennå, så kan det inngås en intensjonsavtale. Denne vil gjelde i ett år fra signering, og gir også grunnlag for å søke om finansiering gjennom Husbanken.