Står du i manntallet?

Du kan nå undersøke om du står i Tromsø kommune sitt manntall. Dette kan du gjøre fram til stortings- og sametingsvalget 13. september.

To stemmesedler i en gulbrun konvolutt med teksten "valg/val" og riksvåpenet på konvolutten.

Du kan nå undersøke om du står i Tromsø kommune sitt manntall. Dette kan du gjøre fram til stortings- og sametingsvalget 13. september.

Siste oppdatering 04. nov 2021, kl. 15:49

Publisert 22. jul 2021

Du kan selv undersøke om du er manntallsført i Tromsø. Manntallet er lagt ut til offentlig ettersyn på rådhuset og vil ligge der frem til valgdagen den 13. september 2021. 

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett i en kommune. Du registreres automatisk i manntallet i den kommunen du er folkeregistrert som bosatt i den 30. juni i valgåret. Hvis du har flyttet, og ønsker stemmerett i den nye kommunen, må du derfor melde flytting til folkeregisteret innen 30. juni. Flytter du etter 30. juni har du stemmerett i kommunen du flytter fra.

Du kan forhåndsstemme i alle kommuner, uansett hvilken du er manntallsført i, men hvis du skal stemme på selve valgdagen må du stemme der du er manntallsført.

Dersom du mener at du selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan du kreve at valgstyret retter opp feilen jf. valglovens § 2-7. Kravet skal være skriftlig og begrunnet. 

Kravet sendes til valgstyret i Tromsø kommune, Postboks 6900, 9299 Tromsø 

Les mer om valget og forskjellige stemmemåter på hovedsiden om stortings- og sametingsvalget i 2021.

Sametingets valgmanntall

Du må stå i Sametingets valgmanntall hvis du skal stemme ved Sametingsvalget 2021. 

Du kan undersøke om du står i valgmanntallet til Sametinget fra 10. juli og fram til valgdagen 13. september 2021 på rådhuset. 

Dersom du mener at du selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra Sametingets valgmanntall, kan du kreve at Sametinget retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet og sendes snarest mulig til Sametingets valgnemnd, Postboks 3, 9735 Karasjok.