Sparte fire millioner kroner ved å ikke grave

«No dig»-teknologi ga 65 prosent rabatt på reparasjon av avløpsledninger i Tromsdalen.

Flere biler og utstyr er parkert nært kum hvor arbeid skal utføres.

«No dig»-teknologi ga 65 prosent rabatt på reparasjon av avløpsledninger i Tromsdalen.

Siste oppdatering 08. jan 2024, kl. 14:20

Publisert 05. jan 2024

I vann- og avløpsbransjen legges nesten all infrastruktur under bakken. Fordelen er at ledningsnettet da er godt beskyttet fra frost og annen ytre påvirkning. Ulempen er at det må graves opp når noe skal repareres.

Med nye metoder kan vi nå løse noen oppgaver uten å grave.

Trekker ny ledning inni den gamle

«No dig»-teknologi er en samlebetegnelse på vedlikehold og reparasjoner som kan gjøres under bakken uten å grave. Nå har vi begynt å ta i bruk noen av metodene.

Les om et annet «No dig»-prosjekt i denne saken.

I fjor oppdaget vi at det strømmet vann fra elva og grunnen i Tromsdalen inn i hullete avløpsledninger. Vanligvis må slike ødelagte ledninger graves opp og byttes ut, men i desember fikset vi det ved å trekke en ny ledning på innsiden av den gamle. 

Her har VVS24 rigget seg klar med en tilhenger full av strømpeledning og utstyr til å UV-bestråle strømpen fra innsiden slik at strømpen herdes til en avløpsledning.

Den rosa streken viser hvor avløpsledningene ligger. Hele strekket på 490 meter er fikset uten å grave. Merk at traseen går under campingplassen, noe som ville gitt store utfordringer for driften der.

Denne strømpen trekkes gjennom den gamle avløpsledningen. Når den er på plass, så herdes den med UV-lys eller varmluft. Resultatet blir en helt ny og tett avløpsledning.

Hvis vi skulle ha gravd opp ledningen ville det tatt 3 måneder og kostet 6 millioner kroner. Nå løste vi problemet med innlekking av vann på 3 uker for 2,1 millioner kroner. Dermed sparte vi 3,9 millioner kroner og fikk 65 prosent avslag på fullpris. I tillegg til penger har vi spart folk og bedrifter for støy og hindringer.