Søk pengestøtte til idretts- og friluftsformål innen 15. oktober

Søknadsskjemaene for idretts- og friluftsformål er nå åpnet.

Bygging av turvei

Søknadsskjemaene for idretts- og friluftsformål er nå åpnet.

Siste oppdatering 18. sep 2023, kl. 9:47

Publisert 05. sep 2023

Tromsø kommune tildeler hver vår og høst tilskudd til idretts- og friluftsformål i kommunen.

Det er mulig å søke på midler til:

  • Idrettsformål
    • Idrettsanlegg – vedlikehold/utvikling
    • Idrettsutstyr
    • Idrettsarrangement
    • Idrett og kompetanse
  • Friluftsformål

For mer info om tilskuddsordningen, søknadsvilkår og søknadsskjema se Tilskuddsordninger for organisasjoner innen idrett, friluft og lekeformål.

Søknadsfristen er 15. oktober. Politisk vedtak og eventuell utbetaling desember 2023.

Skøytelek

Nytt av semesteret er at vi inviterer til digitalt tilskuddssøknadskurs mandag 18. september kl. 17:30-18:30.

Her vil vi gå gjennom søknadsskjemaet og vilkårene for å få tildelt tilskudd, samt vise til eksempler.

Med deg på her

Påmeldingsfrist: 17. september.

Har du spørsmål?
Send oss en e-post eller ring servicetorget på telefon 77 79 00 00.