Søk om tilskudd innen 1. desember

Våre tilskuddsordninger har åpnet opp for søknader.

Barn som aker på Charlottenlund aktivitets- og friluftspark
Barn som aker på Charlottenlund aktivitets- og friluftspark

Våre tilskuddsordninger har åpnet opp for søknader.

Siste oppdatering 06. nov 2023, kl. 12:32

Publisert 06. nov 2023

Du kan søke om tilskudd til:

  • kulturvern
  • kunst- og kulturtiltak for profesjonelle
  • diverse kulturformål
  • kulturbygg og kulturarena
  • musikkorps
  • drift av fritidsklubber i distriktet
  • nærmiljø og frivillighet

Les om de ulike ordningene du kan søke på og vilkår og kriterier for tildeling.