Søk kulturstipend for kunstnere – frist: 1. september

Stipendet skal bidra til å stimulere kunstnerisk utvikling og aktivitet i tromsøsamfunnet.

Illustrasjonsplakat for Tromsø kommunes kulturstipendordning

Stipendet skal bidra til å stimulere kunstnerisk utvikling og aktivitet i tromsøsamfunnet.

Siste oppdatering 29. jun 2023, kl. 13:55

Publisert 29. jun 2023

Søker må være profesjonell kunstner bosatt i Tromsø kommune.

Stipendet skal bidra til å stimulere kunstnerisk utvikling og aktivitet i Tromsøsamfunnet. Dette kan for eksempel være utdanning, kurs, studiereise eller utøvelse av kunstnerisk virksomhet.

Stipendet er på 35 000 kroner og tildeles av Tromsø kommunes kultur-, idretts- og friluftsutvalg.

Søknadsfristen er 1. september.

Søknad sendes digitalt.

Du finner søknadsskjema og mer info her: Tromsø kommunes kulturstipend