Ny trafikkregulering i Bjerkakervegen

1. februar i år innfører Tromsø kommune et prøveprosjekt med envegskjøring i nedre del av Bjerkakervegen.

Prøveprosjekt Bjerkaker

1. februar i år innfører Tromsø kommune et prøveprosjekt med envegskjøring i nedre del av Bjerkakervegen.

Siste oppdatering 15. jan 2024, kl. 11:14

Publisert 14. jan 2024

Hensikten er å redusere gjennomgangstrafikken for å skape en tryggere skolevei for barn og et bedre gatemiljø for beboere. Prøveprosjekt vil vare i inntil et år og underveis skal det vurderes om trafikkreguleringen blir permanent.

Bakgrunn
Bjerkakervegen er en smal boliggate og del av skolevegen til Bjerkaker barneskole. Tromsø kommune har gjort trafikktellinger som tyder på at halvparten av bilene på Bjerkakervegen er gjennomgangstrafikk. Det går på bekostning av trafikksikkerhet, særlig for skolebarn, og er negativt for beboere i området. I forbindelse med prosjektet Trafikksikker skolevei ble det anbefalt å innføre envegsregulering i Bjerkakervegen. Selv om det ikke fjerner all gjennomgangstrafikk, gir det en betydelig reduksjon og hever trafikksikkerheten.

Hva gjør vi?
Tromsø kommune planlegger å innføre envegsregulering i Bjerkakervegen, fra krysset med Ryavegen ned til Strandvegen. I resten av gata vil det fortsatt være toveistrafikk. Det blir ikke tillatt å kjøre inn Bjerkakervegen fra Strandvegen. Beboere i området må derfor kjøre alternative ruter, enten via Mellomvegen, Strandvegen via Sydspissen eller Thorshaugvegen. Vår vurdering er at denne reguleringen vil gi betydelig nedgang i gjennomgangstrafikk, samtidig som beboernes behov for framkommelighet med bil ivaretas.

Prøveprosjekt
Det er vanskelig å forutse alle konsekvenser ved en trafikkregulering. Derfor blir dette innført som et prøveprosjekt med varighet på et år. Underveis vil Tromsø kommune følge nøye med på trafikksituasjonen i Bjerkakervegen og andre nærliggende gater. Erfaringene fra prøveprosjektet vil gi grunnlag for å avgjøre om reguleringen blir permanent. Prøveprosjektet blir satt i verk i 1. februar 2024.

Medvirkning
Politiet og Statens vegvesen har godkjent tiltaket og at trafikkskiltene kan settes opp. Prøveprosjekt er forelagt Sør-Tromsøya bydelsråd som er positive til tiltaket. Beboere kan sende inn deres erfaringer med tiltaket underveis i prøveprosjektet til Tromsø kommune.

Ofte stilte spørsmål
Flere har uttrykt ønske om gjennomkjøringsforbud i stedet for envegsregulering. Tromsø kommune vurderer i samråd med politiet og Statens vegvesen at gjennomkjøringsforbud ikke vil være en god løsning i Bjerkakervegen. Det vil være svært vanskelig å håndheve for politiet grunnet vegens lengde samt antall kryss og avkjørsler. Det er rimelig å forvente at en del trafikanter ikke vil respektere/overholde en slik regulering på det som tidligere har vært en mye brukt snarvei, med det resultat at trafikksituasjonen ikke bedres.

Det har også vært uttrykt bekymring for at envegsregulering gir et høyere fartsnivå. Tromsø kommune vurderer at fartsnivå ikke vil endres som følge av prøveprosjektet ettersom Bjerkakervegen kun envegsreguleres mellom Ryavegen og Strandvegen. I resten av gata videreføres toveistrafikk.

Spørsmål og tilbakemeldinger om prøveprosjektet rettes til kommunen på e-post:

sondre.skiaker@tromso.kommune.no (Skriv Prøveprosjekt Bjerkakervegen i emnefeltet)