Informasjon om fugleinfluensa

Døde fugler skal ikke kastes i restavfall.

Måse som sitter på en kant på en hvit og gul trevegg

Døde fugler skal ikke kastes i restavfall.

Siste oppdatering 04. aug 2023, kl. 13:15

Publisert 21. jul 2023

Dersom du finner en eller to døde fugler på eiendommen din, skal den/de legges i dobbel plastpose (to poser) og leveres til Remiks returstasjon, ikke i søppelbokser som restavfall. Sørg for å bruke hansker og vask hendene godt etterpå.

Hjelp med håndtering av syk eller død fugl

Om du trenger veiledning til hvordan du skal forholde deg til syk eller død fugl, ring Tromsø kommune eller Mattilsynet. Offentlige myndigheter har ansvar for dette. Private organisasjoner skal ikke håndtere døde eller syke fugler på egen hånd.

Tromsø kommune har mottatt henvendelser om funn av døde fugler. Det er hittil ikke registrert ansamlinger av døde eller syke fugler i kommunen, kun enkelttilfeller.

Syke fugler som fortsatt lever skal få være i fred av dyrevelferdshensyn. Dette er informasjon vi har fått fra Mattilsynet.

Melding om døde og skadde fugler kan varsles på e-post innmelding.fugleinfluensa@mattilsynet.no.

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om fugleinfluensa eller annen smittsom dyresykdom.

Hvis du kommer over større ansamlinger av døde fugler, skal du ta kontakt med Mattilsynet og Tromsø kommune.

Du finner mer informasjon om fugleinfluensa på nettsiden til Mattilsynet og Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Hvis du har informasjon eller spørsmål om fugleinfluensa kan du ringe servicetorget i Tromsø kommune, telefon 77 79 00 00.