Gratis bind og tamponger på skolene

I løpet av høsten blir gratis sanitetsprodukter tilgjengelig på alle våre skoler. Forslaget er jobbet frem av ungdomsrådet.

Illustrasjon som viser gratis bind og tamponger

I løpet av høsten blir gratis sanitetsprodukter tilgjengelig på alle våre skoler. Forslaget er jobbet frem av ungdomsrådet.

Siste oppdatering 04. okt 2023, kl. 12:30

Publisert 18. sep 2023

Det var i desember 2022 at kommunestyret vedtok at gratis bind og tamponger skal være en permanent løsning. Dispenserne med sanitetsprodukter er bestilt og straks klar for bruk.

Alle skolene, inkludert Voksenopplæringa, får en dispenser, og de større ungdomsskolene vil få tre dispensere.  

Det er ungdomsrådet som har fremmet forslaget og jobbet frem saken. I desember ble saken vedtatt i kommunestyret og nå skal dispenserne med gratis bind og tamponger monteres opp og gjøres klar til bruk.

Dispenserne vil henge på tilgjengelige steder, som inne på toalett og i nærheten av helsesykepleier. 

Mindre tabu om mensen

Ungdomsrådsleder Luna Drecker, byutviklingsansvarlig i ungdomsrådet Elizabeth Frøya Klaveness og vara 1, Christoffer Molaug Winkler er veldig fornøyde med gjennomslaget de har fått. Og at arbeid deres ledet til at dispenserne med gratis bind og tamponger permanent skal være med i kommunebudsjettet.

Tre medlemmer av ungdomsrådet, 2023
Representanter fra Ungdomsrådet. Fra venstre; Christoffer Molaug Winkler, Luna Drecker og Elizabeth Frøya Klaveness.

Lederen for ungdomsrådet, Luna Drecker, er glad dette blir tilgjengelig, også på barneskoletrinnet.

–  Jeg synes dette er et tilbud som er med å skape mindre tabu rundt mensen. Det kan gjøre det slik at det føles mindre rart, og mindre utrygt for de som får mensen for første gang, når de vet det finnes slike tilbud.

Elizabeth Frøya Klaveness er ansvarlig for byutvikling i ungdomsrådet, og forklarer hvordan prosessen har vært med denne saken.

-  Det hele begynte forrige rådsperiode. Det ble tatt opp en sak hvor noen ville ha billigere mensprodukt, men vi bestemte oss heller for å jobbe for å få gratis bind og tamponger for alle ungdomsskolene. Det ble tatt initiativ av en politiker som fremmet saken i kommunestyret etter møte sammen med oss. Det ledet til at saken ble gjennomført. Vi var med i prosessen og på å finne ut hvordan det skulle distribueres, og hva slags produkter skulle være tilgjengelige. Nå blir det endelig distribuert på alle skolene.

Christoffer Molaug Winkler er vara 1 i ungdomsrådet, og ser veldig positivt på at gratis bind og tamponger nå kommer i skolene.

– Det er en seier, ikke kun for kvinnehelse, men for alle. Jeg tror det er et veldig viktig tiltak og jeg er veldig fornøyd med at kommunestyret har gjort dette.  

En tampong når du trenger det

– Mensen er uforutsigbart for mange jenter. Vi tilbyr derfor bind og tamponger til de som etterspør. At det kommer opp dispensere på skolenes toaletter gir en trygghet for mange jenter. Det er veldig positivt at sanitærprodukter blir tilgjengelig på alle skolene fremover.

Dette sier helsesykepleier Merete Nypan. Hun og kollega Anita Thoresen jobber til daglig med ungdom på Tvibit.  

Helsesyklepleiere på Tvibit, Anita Thoresen og Merete Nypan.
Fra venstre; Anita Thoresen og Merete Nypan. Begge jobber som helsesykepleiere på Tvibit.

– Menstruasjon er noe vi som kvinner ikke kan kontrollere, og vi har alle vært der hvor det skulle vært et bind på akkurat det toalettet til akkurat det tidspunktet. Det er helt fantastisk at kommunen ville gjennomføre dette på vårt initiativ.  Det sier Luna Drecker om tilbudet.

En bekymring mindre

-  Det er flott at vi nå kan tilby gratis bind og tamponger til elever i Tromsø. Undersøkelser viser at tre fjerdedeler av jenter under 25 år har opplevd ubehagelige situasjoner på grunn av manglende tilgang til bind og tamponger. Det er viktig å kunne bidra til å motvirke skam og bekymring for elevene våre, slik at de først og fremst kan konsentrere seg om å lære når de er på skolen. Det er et enkelt tiltak som vil bety mye for mange, i en periode i livet når mye endrer seg og det kan være mange nye bekymringer og utfordringer. Erfaringer fra andre land som har tilbudet viser at det har vært positivt å ha tilgang til bind og tamponger på skolen, og at det har bidratt til å redusere bekymringer og psykisk uhelse knyttet til mensen. Sier Arja Mubanga-Bjørn, prosjektleder folkehelseprosjekt - barn og unges psykisk helse og rusforebygging i kommunen.

Første kommune ut med tilbudet

Tromsø er første kommune som på fast basis tilbyr gratis sanitetsprodukter i skolene. Det samme tilbudet er under utprøving på videregående skoler i Nordland og Viken.

I løpet av oktober monteres de første dispenserne. Alle skolene, inkludert Voksenopplæringen får en dispenser, og de større ungdomsskolene vil få tre dispensere. Dispenserne vil henge på tilgjengelige steder, som inne på toalett og i nærheten av administrasjon eller helsesykepleier. 

Ungdommens gjennomslagskraft

Gratis bind og tamponger til Tromsøskolen er ikke den eneste saken ungdomsrådet har fått gjennomslag for. De fikk også politisk gjennomslag på at toalettene i Tromsøs ungdomsskoler skulle være kjønnsnøytrale. De fikk også gjeninnført ung kulturrabatt for ungdom i alderen 13-19 år.