Bedre hverdager for eldre som bor hjemme

Tromsø kommune ønsker å være en god kommune å bli eldre i. Nå får 79-åringer tilbud om besøk i hjemmet. Hensikten er å sammen finne ut hva som skal til for å ha best mulig funksjon i hverdagen.

Helsefremmende

Tromsø kommune ønsker å være en god kommune å bli eldre i. Nå får 79-åringer tilbud om besøk i hjemmet. Hensikten er å sammen finne ut hva som skal til for å ha best mulig funksjon i hverdagen.

Siste oppdatering 11. mai 2022, kl. 11:33

Publisert 11. okt 2021

– Vi ønsker at alle kommunens innbyggere skal ha god livskvalitet og en trygg alderdom. Å bli eldre betyr ofte endringer i hverdagen. Det kan gi mer fritid og kan også medføre tomrom og et behov for å skape en ny mening i hverdagen. Det sier prosjektleder Eirin Sofie Pedersen.

Tilbudet startet i fjor høst, først til personer som er bosatt på fastlandet. I 2022 er målet at alle 79-åringer i kommunen som vil, kan få hjemmebesøk.

Formålet er å fremme helse og mestring slik at flere kan bo trygt og selvstendig i egen bolig lengst mulig. Samtalen vil handle om hva som er viktig i livet akkurat nå og hvordan hverdagen oppleves.

Prosjektleder Eirin Sofie Pedersen håper tilbudet blir mottatt positivt:

– Dette er selvsagt frivillig og det er gratis. Helsepersonell gjennomfører samtalene, og de har taushetsplikt. Det er opp til hver enkelt hva de ønsker å ta opp, vi skal komme med råd og veiledning. Tilbudet gjelder for de som bor hjemme og som ikke allerede mottar kommunale helse- og omsorgstjenester.

Her kan du se informasjonsfilmer som Helsedirektoratet har laget om forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk:

https://www.youtube.com/watch?v=1z4SCQ5oZMM

https://www.youtube.com/watch?v=XqeSIbA_wFs

Husk at du trenger ikke oppleve utfordringer i hverdagen for å ha glede av besøket. Dette er nyttig for alle!

Kontaktinformasjon: epost: Fbhb@tromso.kommune.no

Telefon: 46 88 48 57 (mandag 09-15)