Smarte ting i hverdagen

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan tilrettelegge for egen alderdom bør du sjekke ut kommunens visningsrom for velferdsteknologi. Der får du gratis råd, tips og opplæring om smarte dingser.

Tom og Stine jobber med velferdsteknologi

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan tilrettelegge for egen alderdom bør du sjekke ut kommunens visningsrom for velferdsteknologi. Der får du gratis råd, tips og opplæring om smarte dingser.

Siste oppdatering 05. mar 2024, kl. 15:40

Publisert 04. mar 2024

Velferdsteknologi og smarte ting i hverdagen om du vil, er noe vi tilbyr innbyggere med behov for helse- og omsorgstjenester. Visningsrom for velferdsteknologi ble etablert allerede for ti år siden på Heracleum bo og servicesenter. På visningsrommet kan man se et utvalg av hva som finnes av teknologi og hjelpemidler, og de som ønsker det kan få brukeropplæring.

Visningsrom for velferdsteknologi 

Over årene har både lokalene og produktene på utstillingen endret seg. Dagens oppdaterte visningsrom inneholder en god blanding av teknologi og enkle hjelpemidler som man kan kjøpe selv i vanlig handel. Hjelpemidler som man kan søke om å få fra NAV hjelpemiddelsentral og velferdsteknologi som er en del av tjenestetilbudet i Tromsø kommune er også å finne på visningsrommet. I løpet av 2024 skal visningsrommet nok en gang utvide tilbudet og flytter da til Sydspissen – denne gangen i form av en hel leilighet innredet med teknologi og hjelpemidler i alle rom.  

På visningsrommet kan du se mange ulike hjelpemidler utstilt.

Lavterskeltilbud  

Visningsrommet driftes av kompetanseteamet for velferdsteknologi. Dette er et lavterskeltilbud som er åpent for alle. Her kan pårørende, brukere, ansatte i helsetjenesten, skoleelever og studenter avtale tid for besøk. Kompetanseteamet gir tips og råd, veiledning og opplæring på ulike typer teknologi og hjelpemidler. Her kan man få hjelp til å fylle ut søknader til enkle hjelpemidler og få opplæring i bruken av dem. Et typisk besøk for brukere og pårørende starter med en god prat for å avdekke utfordringer og kartlegge behov. Kompetanseteamet henviser også videre til andre helsetjenester, og Nav for individuelle hjelpemidler.  

Eksempler på hjelpemidler  

Visningsrommet ligner litt på en leilighet med spesialseng, spesialstoler og smarte hjelpemidler. Et besøk på visningsrommet kan bidra til at man selv ser hva man har behov for. Det er utstilt alt fra ergonomisk utformet bestikk og forenklet fjernkontroll, til forlengede kammer og skohorn. En robotkatt som reagerer med å male og mjaue ved berøring har de også. Eksempler på teknologiske hjelpemidler som er en del av kommunens tjenestetilbud er: 

  • Trygghetsalarm m/sensorer 
  • GPS/Mobil trygghetsalarm  
  • Medisindispenser (Multidose) 
  • Digitalt tilsyn som er koblet opp mot responssenteret 24/7 
  • Søvnmonitor 

Tilrettelegging for egen alderdom 

Det er Tom Jakobsen og Stine Johansen som utgjør kompetanseteamet. De fokuserer på at flest mulig skal kunne mestre sin egen hverdag, oppleve selvstendighet og trygghet ved å ta i bruk tilgjengelig teknologi og enkle hjelpemidler. Nå ønsker de at flere skal bli kjent med tilbudet.

 - Vi viser gjerne frem hva som finnes og kommer med forslag til teknologiske hjelpemidler, gir råd, tips og veiledning. Det er viktig at man tilrettelegger for egen alderdom. De fleste ønsker å bo i eget hjem så lenge som mulig og da kan vi hjelpe til med råd og veiledning om tilrettelegging. Ta kontakt med oss for å avtale tid, sier Tom Jakobsen og Stine Johansen. 

Kontaktinformasjon, send e-post eller ring tlf: 77 66 60 00