Evakuering opphevet – men sjekk veimeldingene

Søndag 17. mars ble beboere i et område av Oldervika/Moen evakuert på grunn av skredfare, men evakueringen er opphevet fra og med mandag 18. mars klokken 16:45.

Kartutsnitt evakuering Oldervika
Kartkilde: Politiet

Søndag 17. mars ble beboere i et område av Oldervika/Moen evakuert på grunn av skredfare, men evakueringen er opphevet fra og med mandag 18. mars klokken 16:45.

Siste oppdatering 19. mar 2024, kl. 8:49

Publisert 17. mar 2024

Det er politimesteren i Troms som har besluttet dette etter råd fra NVE og skredovervåkningsselskapet Wyssen.

Opphevingen betyr at beboere, som ble berørt av evakueringen, kan flytte hjem igjen.

Vi gjør imidlertid oppmerksom på at veger kan være stengt, eller bli stengt på kort varsel, grunnet vær- og skredsituasjonen. Følg derfor med på vegtrafikksentralen for oppdatert informasjon.

Dersom det er behov for tilrettelegging for beboere som ikke kommer seg hjem til Oldervika/Moen grunnet stengt(e) veg(er), kan man ta kontakt med Tromsø kommune på telefon 90 20 75 73.

Beboere anmodes som hovedregel å sørge for boplass selv dersom man ikke kommer seg hjem grunnet veiforholdene.

Det er for tiden vanskelige kjøreforhold i hele kommunen grunnet været. Vi oppfordrer alle til å vise hensyn og til å ha litt ekstra tålmodighet i trafikken.

Følg oppdaterte varsler om snøskredutsiktene på Varsom.no